Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
2,972 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

yensaoaqua
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
All Discussion Activity by yensaoaquaAll Discussion Activity by yensaoaqua
yensaoaqua has commented on the profile of yensaoaqua:
Tổ yến l mn qu qu gi từ mẹ thin nhin ban tặng. Nhn loại đ đn nhận v khai thc loại kỳ trn ny từ hng ngn năm trước v ngy cng mở rộng về quy m cũng như cng nghệ khai thc. Từ năm 2009, Yến So Aqua tin phong l nh dẫn dụ nui chim yến, nh phn phối sản phẩm tổ yến tự nhin với 100% thnh phần được khai thc v sơ chế thủ cng. Mỗi chiếc tổ yến đều được giữ nguyn hương vị v sự tinh khiết tối đa khi đến tay qu khch hng. Yến So Aqua hn hạnh v tự ho v điều đ.Website: https://yensaoaqua.vn/Address: 183 Đường Ng Tất Tố, P.22, Bnh Thạnh, TPHCMPhone: 0974193686
6/21/21 at 7:01pm