Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
6,004 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

yensaoaqua
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Yến Sào Aqua
Last Login:6/21/21
Join Date:6/21/21
Profile Views:625
Personal Information
yensaoaqua has not filled out any personal information.
yensaoaqua is a fan of...
yensaoaqua is not a fan of any other members yet.
Fans of yensaoaqua
No other members have become a fan of yensaoaqua yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
yensaoaquaPosted by yensaoaqua   6/21/21 at 7:01pm
Tổ yến l mn qu qu gi từ mẹ thin nhin ban tặng. Nhn loại đ đn nhận v khai thc loại kỳ trn ny từ hng ngn năm trước v ngy cng mở rộng về quy m cũng như cng nghệ khai thc. Từ năm 2009, Yến So Aqua tin phong l nh dẫn dụ nui chim yến, nh phn phối sản phẩm tổ yến tự nhin với 100% thnh phần được khai thc v sơ chế thủ cng. Mỗi chiếc tổ yến đều được giữ nguyn hương vị v sự tinh khiết tối đa khi đến tay qu khch hng. Yến So Aqua hn hạnh v tự ho v điều đ.
Website: https://yensaoaqua.vn/
Address: 183 Đường Ng Tất Tố, P.22, Bnh Thạnh, TPHCM
Phone: 0974193686

Recently Uploaded Wallpapers

yensaoaqua has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

yensaoaqua has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
yensaoaqua has commented on the profile of yensaoaqua:
Tổ yến l mn qu qu gi từ mẹ thin nhin ban tặng. Nhn loại đ đn nhận v khai thc loại kỳ trn ny từ hng ngn năm trước v ngy cng mở rộng về quy m cũng như cng nghệ khai thc. Từ năm 2009, Yến So Aqua tin phong l nh dẫn dụ nui chim yến, nh phn phối sản phẩm tổ yến tự nhin với 100% thnh phần được khai thc v sơ chế thủ cng. Mỗi chiếc tổ yến đều được giữ nguyn hương vị v sự tinh khiết tối đa khi đến tay qu khch hng. Yến So Aqua hn hạnh v tự ho v điều đ.Website: https://yensaoaqua.vn/Address: 183 Đường Ng Tất Tố, P.22, Bnh Thạnh, TPHCMPhone: 0974193686
6/21/21 at 7:01pm
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!