Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
9,296 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

saigonsportcitys
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
All Discussion Activity by saigonsportcitysAll Discussion Activity by saigonsportcitys
saigonsportcitys has commented on the profile of saigonsportcitys:
Saigon Sports City (SSC), du an tien phong voi su hop tac giua Keppel Land va Keppel Urban Solutions, la khu do thi phuc hop rong 64 hec-ta toa lac tai Quan 2, TP.HCM.Saigon Sports City giao lo giua cac tuyen duong huyet mach tai phía Dong thành phó Thủ Dúc. Noi dinh vi giua dai lo Mai chi Tho, cao toc thành phó Hò Chí Minh – Long Thanh – Dau Giay, duong song hanh cao toc nay, tuyen Metro so 1 (Ben Thanh – Suoi Tien), xa lo Ha Noi, duong Lien Phuong, duong Vanh Dai Trong,…Website: https://keppel-land.com/saigon-sports-city/Hotline: 0889 688 688Email: khu dan cu Nam Rach Chiec, phuong An Phu, quan 2.#Saigon_Sports_City #saigonsportscity #duansaigonsportscity #Du_an_Saigon_Sports_Cityhttps://twitter.com/saigonsportcityhttps://www.youtube.com/channel/UCgTfFC_6uGGuDFerNAlme7g/abouthttps://saigonsportcitys.tumblr.com/https://www.pinterest.com/saigonsportcitys/
8/8/22 at 8:09am
saigonsportcitys has commented on the profile of saigonsportcitys:
Khu đ thị Saigon Sports City được định hnh l ” khu đ thị thng minh năng động sng tạo ” với đầy đủ tiện nghi v pht triển bởi chủ đầu tư Keppel Land hng đầu tại Singapore. Dự n tọa lạc tại phường An Ph – khu dn cư sầm uất quận 2 thnh phố Thủ Đức – mang đến lợi thế rất lớn cho dự n.Website: https://saigonsportcitys.com.vn/Hotline: 0889 688 688Email: Đường An Ph, quận 2, TP HCM#Saigon_Sports_City #saigonsportscity #duansaigonsportscity #Dự_n_Saigon_Sports_Cityhttps://twitter.com/saigonsportcityhttps://www.youtube.com/channel/UCgTfFC_6uGGuDFerNAlme7g/abouthttps://saigonsportcitys.tumblr.com/https://www.pinterest.com/saigonsportcitys/
8/8/22 at 1:39am