Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
5,309 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

saigonsportcitys
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Saigon Sports City
Location:Ho Chi Minh
Birthday:January 1st, 1990
Last Login:8/8/22
Join Date:8/8/22
Profile Views:12
Personal Information
About Me:Saigon Sports City (SSC), dự n tin phong với sự hợp tc giữa Keppel Land v Keppel Urban Solutions, l khu đ thị phức hợp rộng 64 hc-ta tọa lạc tại Quận 2, TP.HCM.
Saigon Sports City giao lộ giữa cc tuyến đường huyết mạch tại phía Đng thành ph́ Thủ Đức. Nơi định vị giữa đại lộ Mai ch Thọ, cao tốc thành ph́ H̀ Chí Minh – Long Thnh – Dầu Giy, đường song hnh cao tốc ny, tuyến Metro số 1 (Bến Thnh – Suối Tin), xa lộ H Nội, đường Lin Phường, đường Vnh Đai Trong,…
Website: https://keppel-land.com/saigon-sports-city/
Hotline: 0889 688 688
Email: khu dn cư Nam Rạch Chiếc, phường An Ph, quận 2.
#Saigon_Sports_City #saigonsportscity #duansaigonsportscity #Dự_n_Saigon_Sports_City
https://twitter.com/saigonsportcity
https://www.youtube.com/channel/UCgTfFC_6uGGuDFerNAlme7g/about
https://saigonsportcitys.tumblr.com/
https://www.pinterest.com/saigonsportcitys/

saigonsportcitys is a fan of...
saigonsportcitys is not a fan of any other members yet.
Fans of saigonsportcitys
No other members have become a fan of saigonsportcitys yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
saigonsportcitysPosted by saigonsportcitys   8/8/22 at 8:09am
Saigon Sports City (SSC), du an tien phong voi su hop tac giua Keppel Land va Keppel Urban Solutions, la khu do thi phuc hop rong 64 hec-ta toa lac tai Quan 2, TP.HCM.
Saigon Sports City giao lo giua cac tuyen duong huyet mach tai phía Dong thành phó Thủ Dúc. Noi dinh vi giua dai lo Mai chi Tho, cao toc thành phó Hò Chí Minh – Long Thanh – Dau Giay, duong song hanh cao toc nay, tuyen Metro so 1 (Ben Thanh – Suoi Tien), xa lo Ha Noi, duong Lien Phuong, duong Vanh Dai Trong,…
Website: https://keppel-land.com/saigon-sports-city/
Hotline: 0889 688 688
Email: khu dan cu Nam Rach Chiec, phuong An Phu, quan 2.
#Saigon_Sports_City #saigonsportscity #duansaigonsportscity #Du_an_Saigon_Sports_City
https://twitter.com/saigonsportcity
https://www.youtube.com/channel/UCgTfFC_6uGGuDFerNAlme7g/...
https://saigonsportcitys.tumblr.com/
https://www.pinterest.com/saigonsportcitys/
saigonsportcitysPosted by saigonsportcitys   8/8/22 at 1:39am
Khu đ thị Saigon Sports City được định hnh l ” khu đ thị thng minh năng động sng tạo ” với đầy đủ tiện nghi v pht triển bởi chủ đầu tư Keppel Land hng đầu tại Singapore. Dự n tọa lạc tại phường An Ph – khu dn cư sầm uất quận 2 thnh phố Thủ Đức – mang đến lợi thế rất lớn cho dự n.
Website: https://saigonsportcitys.com.vn/
Hotline: 0889 688 688
Email: Đường An Ph, quận 2, TP HCM
#Saigon_Sports_City #saigonsportscity #duansaigonsportscity #Dự_n_Saigon_Sports_City
https://twitter.com/saigonsportcity
https://www.youtube.com/channel/UCgTfFC_6uGGuDFerNAlme7g/...
https://saigonsportcitys.tumblr.com/
https://www.pinterest.com/saigonsportcitys/
Recently Uploaded Wallpapers

saigonsportcitys has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

saigonsportcitys has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
saigonsportcitys has commented on the profile of saigonsportcitys:
Saigon Sports City (SSC), du an tien phong voi su hop tac giua Keppel Land va Keppel Urban Solutions, la khu do thi phuc hop rong 64 hec-ta toa lac tai Quan 2, TP.HCM.Saigon Sports City giao lo giua cac tuyen duong huyet mach tai phía Dong thành phó Thủ Dúc. Noi dinh vi giua dai lo Mai chi Tho, cao toc thành phó Hò Chí Minh – Long Thanh – Dau Giay, duong song hanh cao toc nay, tuyen Metro so 1 (Ben Thanh – Suoi Tien), xa lo Ha Noi, duong Lien Phuong, duong Vanh Dai Trong,…Website: https://keppel-land.com/saigon-sports-city/Hotline: 0889 688 688Email: khu dan cu Nam Rach Chiec, phuong An Phu, quan 2.#Saigon_Sports_City #saigonsportscity #duansaigonsportscity #Du_an_Saigon_Sports_Cityhttps://twitter.com/saigonsportcityhttps://www.youtube.com/channel/UCgTfFC_6uGGuDFerNAlme7g/abouthttps://saigonsportcitys.tumblr.com/https://www.pinterest.com/saigonsportcitys/
8/8/22 at 8:09am
saigonsportcitys has commented on the profile of saigonsportcitys:
Khu đ thị Saigon Sports City được định hnh l ” khu đ thị thng minh năng động sng tạo ” với đầy đủ tiện nghi v pht triển bởi chủ đầu tư Keppel Land hng đầu tại Singapore. Dự n tọa lạc tại phường An Ph – khu dn cư sầm uất quận 2 thnh phố Thủ Đức – mang đến lợi thế rất lớn cho dự n.Website: https://saigonsportcitys.com.vn/Hotline: 0889 688 688Email: Đường An Ph, quận 2, TP HCM#Saigon_Sports_City #saigonsportscity #duansaigonsportscity #Dự_n_Saigon_Sports_Cityhttps://twitter.com/saigonsportcityhttps://www.youtube.com/channel/UCgTfFC_6uGGuDFerNAlme7g/abouthttps://saigonsportcitys.tumblr.com/https://www.pinterest.com/saigonsportcitys/
8/8/22 at 1:39am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!