Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
8,819 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

aothuntees
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:aothun tees
Location:507 Do Xuan Hop
Education:University
Last Login:3/2/22
Join Date:2/8/22
Profile Views:1,129
Personal Information
About Me:Yen Phat Investment Company Limited (Yen Phat) is a Vietnam-based company that offers a wide range of uniforms products such as class uniforms, team uniforms, company uniforms, event t-shirts, friends' t-shirts, hats, uniforms, and other printing products. Yen Phat's products come in all sizes and shapes. Yen Phat can customize no neck t-shirt, crocodile t-shirt and hoodies. Yen Phat also prints images, contents, logos on uniforms, uniform t-shirts with a variety of materials and designs. To meet the people's expectations, Yen Phat uses almost all types of embroidery printing that are available in the market, such as heat-press, printing, vinyl (decal) silkscreen, computer embroidery, digital printing to bring the complete experience to customers.
Interests:C�ng Ty TNHH Đầu Tư Yến Ph�t (Aothuntees.com) l� c�ng ty tại Việt Nam cung cấp c�c sản phẩm đồng phục đa dạng như đồng phục lớp, đồng phục nh�m, đồng phục c�ng ty, �o thun sự kiện, �o thun nh�m bạn, n�n kết, đồng phục c�c sản phẩm in ấn kh�c. Sản phẩm của Yến Ph�t c� đủ k�ch cỡ v� h�nh dạng. Yến Ph�t c� thể t�y chỉnh kh�ng �o thun c� cổ, �o thun c� sấu v� �o hoodie. Yến Ph�t c�n in h�nh ảnh, nội dung, logo l�n đồng phục, �o thun đồng phục với nhiều chất liệu, kiểu d�ng đa dạng. Để đ�p ứng sự mong đợi của mọi người, Y�n Ph�t sử dụng hầu hết c�c loại h�nh in th�u hiện c� tr�n thị trường như �p nhiệt, in lụa, decal vinyl (decal), th�u vi t�nh, in kỹ thuật số để mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho kh�ch h�ng.
aothuntees is a fan of...
aothuntees is not a fan of any other members yet.
Fans of aothuntees
No other members have become a fan of aothuntees yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
iamzzuPosted by iamzzu   11/16/22 at 9:27am
https://thangloidanang.com.vn/ C�ng ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Đ� Nẵng l� một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuy�n nghiệp được th�nh lập đầu ti�n tại Miền Trung – 15/8/2003. Sau thời gian d�i x�y dựng v� ph�t triển, đến nay Thắng Lợi Đ� Nẵng đ� khẳng định được vị thế dẫn đầu của m�nh trong lĩnh vực bảo vệ chuy�n nghiệp tại khu vực v� tr�n to�n quốc. Với lực lượng gần 1000 nh�n vi�n bảo vệ ch�ng t�i đang cung cấp dịch vụ cho hơn 80 kh�ch h�ng tại khu vực Miền Trung T�y Nguy�n.
aothunteesPosted by aothuntees   3/2/22 at 10:33am

1. �O KHO�C ĐỒNG PHỤC L� G� ?

�o kho�c đồng phục l� kiểu �o kho�c được thiết kế tương đồng với �o kho�c th�ng thường nhưng sẽ được thiết kế c�c chi tiết mang n�t bản sắc của thương hiệu l�n �o kho�c như mảng vải phối m�u, logo thương hiệu, nội dung chữ, khẩu hiệu gi�p cho �o kho�c vẫn đảm bảo mục ti�u cơ bản l� bảo vệ cơ thể, giữ ấm, chống mưa, chống nắng nhưng lại gi�p c�ng ty/doanh nghiệp n�ng cao h�nh ảnh nhận diện thương hiệu.

C� thể n�i “�o kho�c đồng phục”, ng�y c�ng trở th�nh hot trend của giới trẻ lẫn c�c doanh nghiệp c�ng ty, bởi t�nh đa năng vừa l� giải ph�p x�y dựng bộ mặt thương hiệu c�ng ty một c�ch th�ng minh v� s�ng tạo vừa l� một chiếc �o c� thể giữ ấm cơ thể với thời tiết ng�y c�ng khắc nghiệt nhưng cũng l� một c�ng cụ đắt gi� mang � nghĩa thương hiệu. AothunTees mang đến giải ph�p �o kho�c đồng phục trọn vẹn với chất lượng cao cấp nhất.

https://aothuntees.com/san-pham/ao-khoac-dong-phuc/
aothunteesPosted by aothuntees   2/10/22 at 10:03am
https://aothuntees.com/
Yen Phat Investment Company Limited (Yen Phat) is a Vietnam-based company that offers a wide range of uniforms products such as class uniforms, team uniforms, company uniforms, event t-shirts, friends' t-shirts, hats, uniforms, and other printing products. Yen Phat's products come in all sizes and shapes. Yen Phat can customize no neck t-shirt, crocodile t-shirt and hoodies. Yen Phat also prints images, contents, logos on uniforms, uniform t-shirts with a variety of materials and designs. To meet the people's expectations, Yen Phat uses almost all types of embroidery printing that are available in the market, such as heat-press, printing, vinyl (decal) silkscreen, computer embroidery, digital printing to bring the complete experience to customers.
Recently Uploaded Wallpapers

aothuntees has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

aothuntees has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
aothuntees has commented on the profile of aothuntees:
1. �O KHO�C ĐỒNG PHỤC L� G� ?�o kho�c đồng phục l� kiểu �o kho�c được thiết kế tương đồng với �o kho�c th�ng thường nhưng sẽ được thiết kế c�c chi tiết mang n�t bản sắc của thương hiệu l�n �o kho�c như mảng vải phối m�u, logo thương hiệu, nội dung chữ, khẩu hiệu gi�p cho �o kho�c vẫn đảm bảo mục ti�u cơ bản l� bảo vệ cơ thể, giữ ấm, chống mưa, chống nắng nhưng lại gi�p c�ng ty/doanh nghiệp n�ng cao h�nh ảnh nhận diện thương hiệu.C� thể n�i “�o kho�c đồng phục”, ng�y c�ng trở th�nh hot trend của giới trẻ lẫn c�c doanh nghiệp c�ng ty, bởi t�nh đa năng vừa l� giải ph�p x�y dựng bộ mặt thương hiệu c�ng ty một c�ch th�ng minh v� s�ng tạo vừa l� một chiếc �o c� thể giữ ấm cơ thể với thời tiết ng�y c�ng khắc nghiệt nhưng cũng l� một c�ng cụ đắt gi� mang � nghĩa thương hiệu. AothunTees mang đến giải ph�p �o kho�c đồng phục trọn vẹn với chất lượng cao cấp nhất.https://aothuntees.com/san-pham/ao-khoac-dong-phuc/
3/2/22 at 10:33am
aothuntees has commented on the profile of aothuntees:
https://aothuntees.com/Yen Phat Investment Company Limited (Yen Phat) is a Vietnam-based company that offers a wide range of uniforms products such as class uniforms, team uniforms, company uniforms, event t-shirts, friends' t-shirts, hats, uniforms, and other printing products. Yen Phat's products come in all sizes and shapes. Yen Phat can customize no neck t-shirt, crocodile t-shirt and hoodies. Yen Phat also prints images, contents, logos on uniforms, uniform t-shirts with a variety of materials and designs. To meet the people's expectations, Yen Phat uses almost all types of embroidery printing that are available in the market, such as heat-press, printing, vinyl (decal) silkscreen, computer embroidery, digital printing to bring the complete experience to customers.
2/10/22 at 10:03am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!