Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
3,109 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites
suong
suong
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (5)Favorites (1)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Băng tải intech
Location:H Nội
Occupation:Băng tải
Education:Băng tải
Last Login:8/3/20
Join Date:7/18/20
Profile Views:58
Personal Information
My Website:http://bangtai.net.vn/
About Me:C�ng ty băng tải intech
T�n đăng k� kinh doanh: C�ng ty cổ phần kỹ thuật v� c�ng nghệ Việt Nam
Tổng gi�m đốc c�ng ty: Ho�ng Hữu Thắng
C�c sản phẩm c�ng ty đang kinh doanh: Băng tải, băng chuyền, hệ thống băng tải, băng tải c�ng nghiệp, Hệ thống băng tải thống minh. Tất cả c�c sản phẩm được sản xuất bởi intech đều đạt ti�u chuẩn quốc tế.
Intech kh�ng ngừng x�y dựng thương hiệu băng tải intech uy t�n chất lương nhất, đồng thời tạo ra m�i trường l�m việc mang lại hạnh ph�c trọn vẹn cho nh�n sự v� mang lại gi� trị cộng đồng s�u sắc.
Interests:Băng tải, băng tải con lăn, hệ thống băng tải, băng tải c�ng nghiệp, băng chuyền c�ng nghiệp, băng tải intech
Favorite Music:Băng tải intech
Favorite Books:Hệ thống băng tải, băng tải cng nghiệp, băng tải con lăn, băng tải intech
Favorite Movies:Băng tải intech
Favorite TV Shows:https://bangtai.net.vn/san-pham/
Favorite Quotes:https://bangtai.net.vn/he-thong-bang-tai/
suong is a fan of...
suong is not a fan of any other members yet.
Fans of suong
No other members have become a fan of suong yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
suongPosted by suong   7/18/20 at 2:43am
Cho mời người mnh l thnh vin mới mong được học hỏi v chia sẻ nhiều hơn
Recently Uploaded Wallpapers
Nh xưởng thiết kế băng tải in...Date Uploaded: 7/18/20
Resolution: 1280x960
Downloads: 5
Comments: 0
Favorited: 2
Points: 0
Intech tham gia hội chợ
Intech tham gia hội chợDate Uploaded: 7/18/20
Resolution: 1920x1440
Downloads: 0
Comments: 0
Favorited: 0
Points: 0
Văn phng hnh chnh intechDate Uploaded: 7/18/20
Resolution: 1280x960
Downloads: 3
Comments: 0
Favorited: 2
Points: 0
Cng ty intechDate Uploaded: 7/18/20
Resolution: 1920x1080
Downloads: 0
Comments: 0
Favorited: 2
Points: 0
Băng tải intech
Băng tải intechDate Uploaded: 7/18/20
Resolution: 3183x1317
Downloads: 5
Comments: 0
Favorited: 3
Points: -1
Recently Favorited Wallpapers
Băng tải intech
Băng tải intechUploaded by: suong
Date Uploaded: 7/18/20
Resolution: 3183x1317
Downloads: 5
Comments: 0
Favorited: 3
Points: -1
Member Groups Help
Recent Activity
suong uploaded a new wallpaper.
Title: Nh xưởng thiết kế băng tải intech
Category: > AMD
Description: Cc sản phẩm cng ty đang kinh doanh: Băng tải, băng chuyền, hệ thống băng tải, băng tải cng nghiệp, Hệ thống băng tải thng minh. Tất cả cc sản phẩm được sản xuất bởi intech đều đạt tiu chuẩn quốc tế.
7/18/20 at 3:07am
suong uploaded a new wallpaper.
Title: Intech tham gia hội chợ
Category: > Actors
Description: Hng năm intech đều tham gia cc hội chợ cng nghệ về băng tải, băng chuyền, hệ thống băng chuyền, băng tải cng nghiệp. Bạn c thể tham khảo hnh ảnh HD chất lượng
7/18/20 at 3:03am
suong uploaded a new wallpaper.
Title: Văn phng hnh chnh intech
Category: > AMD
Description: Hiện tại intech c 2 hệ thống văn phng, văn phng hnh chnh v xưởng sản xuất. Khng gian rộng, thong đẹp
7/18/20 at 3:00am
suong uploaded a new wallpaper.
Title: Cng ty intech
Category: > AMD
Description: Tn đăng k kinh doanh: Cng ty cổ phần kỹ thuật v cng nghệ Việt Nam
Tổng gim đốc cng ty: Hong Hữu Thắng
7/18/20 at 2:58am
suong favorited wallpaper #2565404
Title: Băng tải intech
Category: > AMD
Description: Intech khng ngừng xy dựng thương hiệu băng tải intech uy tn chất lương nhất, đồng thời tạo ra mi trường lm việc mang lại hạnh phc trọn vẹn cho nhn sự v mang lại gi trị cộng đồng su sắc.
7/18/20 at 2:57am
suong uploaded a new wallpaper.
Title: Băng tải intech
Category: > AMD
Description: Intech khng ngừng xy dựng thương hiệu băng tải intech uy tn chất lương nhất, đồng thời tạo ra mi trường lm việc mang lại hạnh phc trọn vẹn cho nhn sự v mang lại gi trị cộng đồng su sắc.
7/18/20 at 2:56am
suong has commented on the profile of suong:
Cho mời người mnh l thnh vin mới mong được học hỏi v chia sẻ nhiều hơn
7/18/20 at 2:43am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!