Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
4,767 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

shopeevpp
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Văn phòng phẩm Tiện Lợi PI
Last Login:8/13/22
Join Date:8/13/22
Profile Views:5
Personal Information
About Me:SHOPEE Văn phng phẩm Tiện Lợi PI:
Văn phng phẩm Tiện Lợi chuyn cung cấp cc mặt hng văn phng phẩm chnh hng với mức gi tiết kiệm hơn từ 10-15% so với thị trường
#vpp #vpptienloi #shopee #pi #vpptienloipi #vanphongphamtienloi #vanphongphamtienloipi
https://shopee.vn/vanphongphamtienloi_
https://shope.ee/1L2foTw53p
Giấy A4 Double A 70gsm
https://shope.ee/2VEdE6pKWe
Giấy in A4 Double A - Định lượng 80 gsm 500 tờ
https://shope.ee/6A7vat1ATg
Ba cng KingJim F4 7cm
https://shope.ee/fmzHLZVkD
Giấy A4 Bi Bằng Office
https://shope.ee/5fBfEbxCYS
Giấy A4 IK Plus 70gsm
https://shope.ee/1VM6GzlJej
Giấy A4 IK Plus 80gsm
https://shope.ee/8epGoDIoyp
Giấy A4 Bi Bằng Vng
https://shope.ee/4UzhqxtB0U
Giấy A4 Nano - Định lượng 68 gsm
https://shope.ee/4Uzhr01NGi
Giấy In A4 Excel - Định lượng 80 gsm - 500 tờ
https://shope.ee/1L2g5CqPuC
Giấy A4 Excel - Định lượng 70 gsm đủ 500 tờ c mng co
https://shope.ee/A9e5wFLj8L
Giấy A5 Excel - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/q6Qp7hJtj
Ba cng kiếng A4 5cm lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ
https://shope.ee/8zS8YB2QPi
Ba hộp si 15cm khổ A4, hng Việt Nam chất lượng cao
https://shope.ee/3fQcCTkUsK
Giấy A4 IK Copy 70gsm
https://shope.ee/7UdJPYnO7t
Giấy A4 IK Copy 80gsm
https://shope.ee/7pGBRVIA8e
Giấy A3 Paper One - Định lượng 70 gsm PaperOne 500 tờ
https://shope.ee/9p1FXkTF6v
Giấy A3 Double A - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/8p8iM1GkQj
Giấy A3 Double A - Định lượng 70 gsm
https://shope.ee/2fY50uHFEe
Giấy A3 PaperOne - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/1AjHEBhwJh
Giấy in A3 Excel - Định lượng 70 gsm đủ 500 tờ
https://shope.ee/3KnlwB2KCf
Giấy A4 Viva - Định lượng 70 gsm
https://shope.ee/LAAMhPrV3
Giấy A4 Viva A - Định lượng 70 gsm
https://shope.ee/1VM7ksc8uW
Giấy A4 Supreme - Định lượng 70 gsm
https://shope.eec
https://shope.ee/5zoX7CB4LL
Giấy A4 PaperOne - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/AJxWHomsXg
Giấy A4 Idea - Định lượng 70 gsm
https://shope.ee/3V7C9J78y0
Giấy in A4 Idea - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/4zvzw4wYpk
Giấy in A5 Excel - Định lượng 70 gsm 500 tờ
https://shope.ee/9ehpUfRKUq
Giấy A4 Supreme - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/9zKftJcNoe
WEB VPP TIỆN LỢI:
Băng keo
https://vanphongphamtienloi.com/c2/bang-keo-sung-ban-keo
Băng keo trong 6cm - 80yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-trong-6cm-80yds
Băng keo giấy 1,2cm
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-giay-12cm
Băng keo 2 mặt 1,2cm
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-2-mat-12cm
Cắt băng keo cầm tay sắt 5cm
https://vanphongphamtienloi.com/cat-bang-keo-cam-tay-sat-5cm
Băng keo đục 5cm - 100yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-duc-5cm-100yds
Băng keo trong 5cm - 100yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-trong-5cm-100yds
Băng keo đục 5cm - 80yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-duc-5cm-80yds
Băng keo trong 5cm - 80yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-trong-5cm-80yds
Kim bấm-Bấm lỗ
https://vanphongphamtienloi.com/c2/kim-bam-bam-lo
Bt bi
https://vanphongphamtienloi.com/c2/but-bi
BT LNG - BT DẦU
https://vanphongphamtienloi.com/c2/but-long-but-dau
BT CH - CHUỐT CH
https://vanphongphamtienloi.com/c2/but-chi-chuot-chi
BT XA - GM/ TẨY
https://vanphongphamtienloi.com/c2/but-xoa-gom-tay
Bt xa nước Thin Long CP-02
https://vanphongphamtienloi.com/but-xoa-nuoc-thien-long-cp-02
Ba cng
https://vanphongphamtienloi.com/c2/bia-cong-bia-hop
Kingjim f4
https://vanphongphamtienloi.com/bia-cong-kingjim-f4-7cm-xanh-duong
Bt bi Thin Long TL-027 (XANH)
https://vanphongphamtienloi.com/but-bi-thien-long-tl-027-xanh
Bt bi Thin Long TL-079 (XANH)
https://vanphongphamtienloi.com/but-bi-thien-long-tl-079-xanh
Vở A4 Campus 200 Trang
https://vanphongphamtienloi.com/vo-a4-campus-200-trang
DAO RỌC GIẤY - KO CẮT
https://vanphongphamtienloi.com/c2/dao-roc-giay-keo-cat


https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-excel-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-ik-plus-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-copy-70gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-office-70gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-classic-70gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-an-hoa-70gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-paperone-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-ik-copy-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-vang
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-nano-68-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-excel-80-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-viva-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-idea-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-idea-80-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-paperone-80-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-supreme-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-supreme-80-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-thai-lan-mau-70-gsm

shopeevpp is a fan of...
shopeevpp is not a fan of any other members yet.
Fans of shopeevpp
No other members have become a fan of shopeevpp yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
shopeevppPosted by shopeevpp   8/13/22 at 4:57am
SHOPEE Văn phng phẩm Tiện Lợi PI:
Văn phng phẩm Tiện Lợi chuyn cung cấp cc mặt hng văn phng phẩm chnh hng với mức gi tiết kiệm hơn từ 10-15% so với thị trường
#vpp #vpptienloi #shopee #pi #vpptienloipi #vanphongphamtienloi #vanphongphamtienloipi
https://shopee.vn/vanphongphamtienloi_
https://shope.ee/1L2foTw53p
Giấy A4 Double A 70gsm
https://shope.ee/2VEdE6pKWe
Giấy in A4 Double A - Định lượng 80 gsm 500 tờ
https://shope.ee/6A7vat1ATg
Ba cng KingJim F4 7cm
https://shope.ee/fmzHLZVkD
Giấy A4 Bi Bằng Office
https://shope.ee/5fBfEbxCYS
Giấy A4 IK Plus 70gsm
https://shope.ee/1VM6GzlJej
Giấy A4 IK Plus 80gsm
https://shope.ee/8epGoDIoyp
Giấy A4 Bi Bằng Vng
https://shope.ee/4UzhqxtB0U
Giấy A4 Nano - Định lượng 68 gsm
https://shope.ee/4Uzhr01NGi
Giấy In A4 Excel - Định lượng 80 gsm - 500 tờ
https://shope.ee/1L2g5CqPuC
Giấy A4 Excel - Định lượng 70 gsm đủ 500 tờ c mng co
https://shope.ee/A9e5wFLj8L
Giấy A5 Excel - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/q6Qp7hJtj
Ba cng kiếng A4 5cm lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ
https://shope.ee/8zS8YB2QPi
Ba hộp si 15cm khổ A4, hng Việt Nam chất lượng cao
https://shope.ee/3fQcCTkUsK
Giấy A4 IK Copy 70gsm
https://shope.ee/7UdJPYnO7t
Giấy A4 IK Copy 80gsm
https://shope.ee/7pGBRVIA8e
Giấy A3 Paper One - Định lượng 70 gsm PaperOne 500 tờ
https://shope.ee/9p1FXkTF6v
Giấy A3 Double A - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/8p8iM1GkQj
Giấy A3 Double A - Định lượng 70 gsm
https://shope.ee/2fY50uHFEe
Giấy A3 PaperOne - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/1AjHEBhwJh
Giấy in A3 Excel - Định lượng 70 gsm đủ 500 tờ
https://shope.ee/3KnlwB2KCf
Giấy A4 Viva - Định lượng 70 gsm
https://shope.ee/LAAMhPrV3
Giấy A4 Viva A - Định lượng 70 gsm
https://shope.ee/1VM7ksc8uW
Giấy A4 Supreme - Định lượng 70 gsm
https://shope.eec
https://shope.ee/5zoX7CB4LL
Giấy A4 PaperOne - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/AJxWHomsXg
Giấy A4 Idea - Định lượng 70 gsm
https://shope.ee/3V7C9J78y0
Giấy in A4 Idea - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/4zvzw4wYpk
Giấy in A5 Excel - Định lượng 70 gsm 500 tờ
https://shope.ee/9ehpUfRKUq
Giấy A4 Supreme - Định lượng 80 gsm
https://shope.ee/9zKftJcNoe
WEB VPP TIỆN LỢI:
Băng keo
https://vanphongphamtienloi.com/c2/bang-keo-sung-ban-keo
Băng keo trong 6cm - 80yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-trong-6cm-80yds
Băng keo giấy 1,2cm
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-giay-12cm
Băng keo 2 mặt 1,2cm
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-2-mat-12cm
Cắt băng keo cầm tay sắt 5cm
https://vanphongphamtienloi.com/cat-bang-keo-cam-tay-sat-5cm
Băng keo đục 5cm - 100yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-duc-5cm-100yds
Băng keo trong 5cm - 100yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-trong-5cm-100yds
Băng keo đục 5cm - 80yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-duc-5cm-80yds
Băng keo trong 5cm - 80yds
https://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-trong-5cm-80yds
Kim bấm-Bấm lỗ
https://vanphongphamtienloi.com/c2/kim-bam-bam-lo
Bt bi
https://vanphongphamtienloi.com/c2/but-bi
BT LNG - BT DẦU
https://vanphongphamtienloi.com/c2/but-long-but-dau
BT CH - CHUỐT CH
https://vanphongphamtienloi.com/c2/but-chi-chuot-chi
BT XA - GM/ TẨY
https://vanphongphamtienloi.com/c2/but-xoa-gom-tay
Bt xa nước Thin Long CP-02
https://vanphongphamtienloi.com/but-xoa-nuoc-thien-long-c...
Ba cng
https://vanphongphamtienloi.com/c2/bia-cong-bia-hop
Kingjim f4
https://vanphongphamtienloi.com/bia-cong-kingjim-f4-7cm-x...
Bt bi Thin Long TL-027 (XANH)
https://vanphongphamtienloi.com/but-bi-thien-long-tl-027-...
Bt bi Thin Long TL-079 (XANH)
https://vanphongphamtienloi.com/but-bi-thien-long-tl-079-...
Vở A4 Campus 200 Trang
https://vanphongphamtienloi.com/vo-a4-campus-200-trang
DAO RỌC GIẤY - KO CẮT
https://vanphongphamtienloi.com/c2/dao-roc-giay-keo-cat


https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-excel-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-ik-plus-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-copy-70gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-office-7...
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-classic-...
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-an-hoa-70gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-paperone-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-ik-copy-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-vang
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-nano-68-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-excel-80-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-viva-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-idea-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-idea-80-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-paperone-80-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-supreme-70-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-supreme-80-gsm
https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-thai-lan-mau-70-gsm

Recently Uploaded Wallpapers

shopeevpp has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

shopeevpp has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
shopeevpp has commented on the profile of shopeevpp:
SHOPEE Văn phng phẩm Tiện Lợi PI:Văn phng phẩm Tiện Lợi chuyn cung cấp cc mặt hng văn phng phẩm chnh hng với mức gi tiết kiệm hơn từ 10-15% so với thị trường#vpp #vpptienloi #shopee #pi #vpptienloipi #vanphongphamtienloi #vanphongphamtienloipihttps://shopee.vn/vanphongphamtienloi_ https://shope.ee/1L2foTw53p Giấy A4 Double A 70gsmhttps://shope.ee/2VEdE6pKWe Giấy in A4 Double A - Định lượng 80 gsm 500 tờhttps://shope.ee/6A7vat1ATg Ba cng KingJim F4 7cmhttps://shope.ee/fmzHLZVkD Giấy A4 Bi Bằng Officehttps://shope.ee/5fBfEbxCYS Giấy A4 IK Plus 70gsmhttps://shope.ee/1VM6GzlJej Giấy A4 IK Plus 80gsmhttps://shope.ee/8epGoDIoyp Giấy A4 Bi Bằng Vnghttps://shope.ee/4UzhqxtB0U Giấy A4 Nano - Định lượng 68 gsmhttps://shope.ee/4Uzhr01NGi Giấy In A4 Excel - Định lượng 80 gsm - 500 tờhttps://shope.ee/1L2g5CqPuC Giấy A4 Excel - Định lượng 70 gsm đủ 500 tờ c mng cohttps://shope.ee/A9e5wFLj8L Giấy A5 Excel - Định lượng 80 gsmhttps://shope.ee/q6Qp7hJtj Ba cng kiếng A4 5cm lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từhttps://shope.ee/8zS8YB2QPi Ba hộp si 15cm khổ A4, hng Việt Nam chất lượng caohttps://shope.ee/3fQcCTkUsK Giấy A4 IK Copy 70gsmhttps://shope.ee/7UdJPYnO7t Giấy A4 IK Copy 80gsmhttps://shope.ee/7pGBRVIA8e Giấy A3 Paper One - Định lượng 70 gsm PaperOne 500 tờhttps://shope.ee/9p1FXkTF6v Giấy A3 Double A - Định lượng 80 gsmhttps://shope.ee/8p8iM1GkQj Giấy A3 Double A - Định lượng 70 gsmhttps://shope.ee/2fY50uHFEe Giấy A3 PaperOne - Định lượng 80 gsmhttps://shope.ee/1AjHEBhwJh Giấy in A3 Excel - Định lượng 70 gsm đủ 500 tờhttps://shope.ee/3KnlwB2KCf Giấy A4 Viva - Định lượng 70 gsmhttps://shope.ee/LAAMhPrV3 Giấy A4 Viva A - Định lượng 70 gsmhttps://shope.ee/1VM7ksc8uW Giấy A4 Supreme - Định lượng 70 gsmhttps://shope.eechttps://shope.ee/5zoX7CB4LL Giấy A4 PaperOne - Định lượng 80 gsmhttps://shope.ee/AJxWHomsXg Giấy A4 Idea - Định lượng 70 gsmhttps://shope.ee/3V7C9J78y0 Giấy in A4 Idea - Định lượng 80 gsmhttps://shope.ee/4zvzw4wYpk Giấy in A5 Excel - Định lượng 70 gsm 500 tờhttps://shope.ee/9ehpUfRKUq Giấy A4 Supreme - Định lượng 80 gsmhttps://shope.ee/9zKftJcNoe WEB VPP TIỆN LỢI:Băng keohttps://vanphongphamtienloi.com/c2/bang-keo-sung-ban-keo Băng keo trong 6cm - 80ydshttps://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-trong-6cm-80yds Băng keo giấy 1,2cmhttps://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-giay-12cm Băng keo 2 mặt 1,2cmhttps://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-2-mat-12cm Cắt băng keo cầm tay sắt 5cmhttps://vanphongphamtienloi.com/cat-bang-keo-cam-tay-sat-5cm Băng keo đục 5cm - 100ydshttps://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-duc-5cm-100yds Băng keo trong 5cm - 100ydshttps://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-trong-5cm-100yds Băng keo đục 5cm - 80ydshttps://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-duc-5cm-80yds Băng keo trong 5cm - 80ydshttps://vanphongphamtienloi.com/bang-keo-trong-5cm-80yds Kim bấm-Bấm lỗhttps://vanphongphamtienloi.com/c2/kim-bam-bam-lo Bt bihttps://vanphongphamtienloi.com/c2/but-bi BT LNG - BT DẦUhttps://vanphongphamtienloi.com/c2/but-long-but-dau BT CH - CHUỐT CHhttps://vanphongphamtienloi.com/c2/but-chi-chuot-chi BT XA - GM/ TẨYhttps://vanphongphamtienloi.com/c2/but-xoa-gom-tay Bt xa nước Thin Long CP-02https://vanphongphamtienloi.com/but-xoa-nuoc-thien-long-cp-02 Ba cnghttps://vanphongphamtienloi.com/c2/bia-cong-bia-hop Kingjim f4https://vanphongphamtienloi.com/bia-cong-kingjim-f4-7cm-xanh-duong Bt bi Thin Long TL-027 (XANH)https://vanphongphamtienloi.com/but-bi-thien-long-tl-027-xanh Bt bi Thin Long TL-079 (XANH)https://vanphongphamtienloi.com/but-bi-thien-long-tl-079-xanh Vở A4 Campus 200 Tranghttps://vanphongphamtienloi.com/vo-a4-campus-200-trang DAO RỌC GIẤY - KO CẮThttps://vanphongphamtienloi.com/c2/dao-roc-giay-keo-cat https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-excel-70-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-ik-plus-70-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-copy-70gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-office-70gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-classic-70gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-an-hoa-70gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-paperone-70-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-ik-copy-70-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-bai-bang-vang https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-nano-68-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-excel-80-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-viva-70-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-idea-70-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-idea-80-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-paperone-80-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-supreme-70-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-supreme-80-gsm https://vanphongphamtienloi.com/giay-a4-thai-lan-mau-70-gsm
8/13/22 at 4:57am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!