Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
3,109 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

quanganh189
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:quang anh
Last Login:7/26/20
Join Date:7/26/20
Profile Views:11
Personal Information
My Website:https://readthedocs.org/projects/cach-xoa-thu-muc-trong-wordpress/
About Me:Vui lng cho ti biết về cc giải php lưu trữ của Liquid Web.Sản phẩm của chng ti rơi vo ba nhm.Đầu tin l Ứng dụng được quản l - cung cấp cc sản phẩm xung quanh Managed WordPress, WooC Commerce v email. Tiếp theo l Managed Hosting, dưới dạng my chủ chuyn dụng, my chủ đm my hoặc Trang web trn đm my. Thứ ba l Hosting được quản l ty chỉnh của chng ti tập trung vo cc giải php lưu trữ lin quan đến nhiều my chủ để đp ứng cc yu cầu nghim ngặt hơn. Trong số những điều gip phn biệt Liquid Web với cc nh cung cấp khc l khả năng giữ m, nội dung v dữ liệu của chng ti đồng bộ trn tất cả cc my chủ đ.Sự khc biệt giữa một trang web lưu trữ my chủ v một trang web đm my l g?
Hai sự khc biệt chnh đến với tm tr. Một l lưu trữ trang web thng thường thường c bảng điều khiển như cPanel hoặc Plesk, điều ny c thể gy kh khăn cho người dng thng thường. Bảng điều khiển của Cloud Site đ được đơn giản ha để chỉ bao gồm cc chức năng chnh như sao chp m, nội dung v dữ liệu của bạn, do đ bạn khng phải l quản trị vin hệ thống để sử dụng n.Thứ hai, với lưu trữ my chủ thng thường, khả năng đp ứng lưu lượng của bạn bị giới hạn ở cc ti nguyn bạn đ mua. V vậy, nếu trang web của bạn được đề cập trn TechCrunch hoặc Oprah hoặc Ellen, v đột nhin lưu lượng truy cập của bạn tăng ln hai trăm nghn lượt truy cập mỗi ngy, bạn sẽ bị trn ngập v c hiệu suất trang web thực sự chậm, hoặc thậm ch l Trang 404 khng được tm thấy . Với Trang web trn đm my, bạn chỉ bị giới hạn bởi cc ti nguyn trn nền tảng v chng ti c hng trăm my chủ , do đ, n được tự động thu nhỏ lại để ph hợp với lưu lượng truy cập tăng đột biến.
quanganh189 is a fan of...
quanganh189 is not a fan of any other members yet.
Fans of quanganh189
No other members have become a fan of quanganh189 yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
  quanganh189 has not received any public comments yet.
Recently Uploaded Wallpapers

quanganh189 has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

quanganh189 has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity

No recent activity found for quanganh189.

Recently Spotted Members

No members found. Be the first!