Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
12,203 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites
phongkhamthaiha
phongkhamthaiha
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:phong kham da khoa thai ha
Location:11 thai ha trung liet dong da ha noi
Occupation:seo
Birthday:January 1st, 1992
Education:197
Last Login:10/8/19
Join Date:3/6/18
Profile Views:1,912
Personal Information
My Website:http://phongkhamthaiha.com
About Me:Ph�ng kh�m đa khoa Th�i H� l� một ph�ng kh�m chuy�n khoa điều trị c�c bệnh nam khoa như: Đi tiểu nhiều, tiểu buốt, v� sinh, liệt dương.... C�c bệnh phụ khoa như vi�m �m đạo, viem cổ tử cung, ngứa �m đạo, rối loạn kinh nguyệt. Điều trị c�c bệnh x� hội như: Bệnh lậu, giang mai, s�i m�o g�, nấm sinh dục...Ph�ng kh�m đa khoa Th�i H� c� đầy đủ c�c ti�u ch� của một ph�ng kh�m chất lượng như cơ sở vật chất, tr�nh độ b�c sĩ chuy�n khoa, trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu, chi ph� kh�m v� điều trị đảm bảo...
phongkhamthaiha is a fan of...
phongkhamthaiha is not a fan of any other members yet.
Fans of phongkhamthaiha
No other members have become a fan of phongkhamthaiha yet.
Profile Comments
Recently Uploaded Wallpapers

phongkhamthaiha has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

phongkhamthaiha has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
phongkhamthaiha has commented on the profile of phongkhamthaiha:
http://phongkhamphukhoathaiha.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-thai-ha
10/8/19 at 7:06am
phongkhamthaiha has commented on the profile of phongkhamthaiha:
https://trello.com/khamnamkhoahn
10/8/19 at 7:05am
phongkhamthaiha has commented on the profile of phongkhamthaiha:
http://phongkhamthaiha.net
10/8/19 at 7:05am
phongkhamthaiha has commented on the profile of phongkhamthaiha:
http://phongkhamphukhoathaiha.webflow.io/
10/8/19 at 7:04am
phongkhamthaiha has commented on the profile of namkhoahungthinh:
phong kham thai ha nam khoa thai ha
4/26/18 at 8:34am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!