Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
8,819 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

nhadepktv
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:CÔNG TY CỔ PHẦN XD & TM KIẾN TẠO VIỆT
Last Login:8/11/20
Join Date:7/21/20
Profile Views:2,008
Personal Information
My Website:https://nhadepktv.vn/
About Me:KIẾN TẠO VIỆT một c�ng ty h�ng đầu trong lĩnh vực thiết kế nh� ở, c�ng tr�nh d�n dụng tr�n to�n quốc, C�NG TY CỔ PHẦN XD & TM KIẾN TẠO VIỆT với đội ngũ nh�n vi�n thiết kế gồm những Thạc Sĩ, Kiến Tr�c Sư, Kỹ Sư l�nh nghề lu�n bảo đảm c�ng t�c thiết kế được s�ng tạo, hiện đại v� ch�nh x�c cho từng c�ng tr�nh d�n dụng.

Lĩnh vực hoạt động ch�nh:
– Thiết kế kiến tr�c nội thất c�ng tr�nh nh� ở d�n dụng
– Thiết kế căn hộ chung cư
– Thiết kế c�c dự �n bất động sản, c�c căn hộ mẫu
– Thiết kế c�c c�ng tr�nh dịch vụ: nh� h�ng, kh�ch sạn, showroom, văn ph�ng…
– thiết kế s�n vườn, tiểu cảnh

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬● NHADEPKTV.VN�●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

C�NG TY CỔ PHẦN XD&TM KIẾN TẠO VIỆT

● Trụ sở H� Nội : Số 11 Khu nh� ở thương mại Ho�ng Gia, T� Hiệu, H� Đ�ng, H� Nội
● Chi nh�nh Hải Ph�ng : Số 39 Mạc Đĩnh Chi, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Ph�ng
● Chi nh�nh miền Nam : Số 32 đường số 8, B�nh An, Quận 2, Hồ Ch� Minh
● Email : [email protected] / [email protected]
● Facebook : #Congtykientaoviet

⇐ Tư vấn thiết kế kiến tr�c & nội thất – ☎ : 0903221369 / 0981221369
⇐ Tư vấn thiết kế & Thi c�ng s�n vườn tiểu cảnh – ☎ : 0967221369

➤➤➤ Website: https://nhadepktv.vn/
nhadepktv is a fan of...
nhadepktv is not a fan of any other members yet.
Fans of nhadepktv
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
nhadepktvPosted by nhadepktv   7/21/20 at 7:06am
If you want to design thiet ke biet thu, access to my website.
Welcome
nhadepktvPosted by nhadepktv   7/21/20 at 7:02am
Recently Uploaded Wallpapers

nhadepktv has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

nhadepktv has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
nhadepktv commented on the Lighthouses wallpaper Hornby Lighthouse, New South Wales.
beautiful! Love it
7/21/20 at 7:11am
nhadepktv has commented on the profile of nhadepktv:
If you want to design thiet ke biet thu, access to my website.Welcome
7/21/20 at 7:06am
nhadepktv has commented on the profile of nhadepktv:
Welcome to thiet ke san vuon
7/21/20 at 7:02am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!