Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
16,336 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

muatulockerodau
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:muatulocker odau
Last Login:10/26/21
Join Date:4/19/21
Profile Views:333
Personal Information
muatulockerodau has not filled out any personal information.
muatulockerodau is a fan of...
muatulockerodau is not a fan of any other members yet.
Fans of muatulockerodau
No other members have become a fan of muatulockerodau yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
muatulockerodauPosted by muatulockerodau   10/26/21 at 1:57pm
Ổ kh�a ch�a từng l� sự lựa chọn h�ng đầu của người ti�u d�ng khi trang bị cho tủ kh�a c� nh�n. Tuy nhi�n, ổ kh�a ch�a mang đến những rủi ro nhất định khiến cho c�ng t�c bảo quản an to�n đồ đạc c� nh�n trở th�nh vấn đề của người sử dụng.
Thương Hiệu Thế Giới Tủ Locker trực thuộc Tập đo�n Locker & Lock với hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp giải ph�p lưu trữ cho văn ph�ng, nh� m�y, doanh nghiệp,... cũng như nhiều m� h�nh kh�c nhau.
https://thegioitulocker.com/
#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nh�n_vi�n #tu_locker_sat #tủ_locker_gi� rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_c�_nh�n_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nh�n_vi�n

tủ c� nh�n locker
tủ sắt nhiều ngăn
tủ đựng đồ nh�n vi�n
Elocker
tủ locker

muatulockerodauPosted by muatulockerodau   4/19/21 at 9:02am

Tủ quần �o đa năng cho kh�ng gian gọn, tho�ng

Tủ quần �o t�ch hợp ngăn để gi�y, khu vực treo khăn, phụ kiện... gi�p chuẩn bị trang phục tiện lợi hơn, kh�ng gian th�m gọn g�ng, th�ng tho�ng.

Kiểu tủ quần �o truyền thống thường thiết kế hai c�nh với một b�n c� m�c treo đồ, một b�n chia th�nh c�c ngăn. Tủ kh�ng l�m chỗ d�nh ri�ng cho t�i x�ch, khăn cho�ng, c� vạt... khiến người sử dụng hoặc sắp xếp c�c m�n đồ n�y trong tủ kh�ng được khoa học, hợp l�, hoặc phải tốn th�m một kh�ng gian ngo�i để lưu trữ ch�ng. Ngo�i ra, c�c tủ n�y do được l�m sẵn với số lượng lớn n�n chưa ph� hợp với diện t�ch, tổng thể thiết kế ph�ng hay chiều cao người d�ng.

Khi chất lượng cuộc sống ng�y c�ng ph�t triển, người ti�u d�ng cũng c� những y�u cầu cao hơn với chiếc tủ quần �o.

Đầu ti�n, thiết kế tủ ph� hợp với kh�ng gian v� h�a hợp với tổng thể thiết kế của c�c m�n đồ nội thất kh�c trong ph�ng ngủ. V� d� phong c�ch thiết kế nội thất như thế n�o th� chất liệu tủ cũng cần chắc chắn, bề mặt hạn chế trầy xước, bền đẹp với thời gian...
Thứ hai, kh�ng gian lưu trữ của tủ được đa dạng h�a, nội thất tủ c� thể được c� nh�n h�a để ph�t huy tối đa c�ng năng, tiện lợi trong sử dụng.

Nhiều nh� sản xuất v� thế đ� cho ra đời c�c giải ph�p tủ �o kh�ng chỉ treo quần �o, m� c� ngăn dưới để gi�y, c�c ngăn kệ b�y t�i; khay đựng đồ trang sức, đồng hồ; khay đựng đồ l�t, tất, khăn; khay treo c� vạt, thắt lưng... Tất cả những g� thuộc về trang phục đều được sắp xếp ngăn nắp sau c�nh cửa tủ. Nhờ thế, người d�ng c� thể chuẩn bị trang phục trước khi ra khỏi nh� một thuận tiện, tốn �t thời gian hơn. Đồng thời, ph�ng ngủ cũng th�ng tho�ng, gọn g�ng hơn.
Phong c�ch thiết kế nội thất hiện đại hướng tới việc tối giản, c�c m�n đồ �t được trưng ra ngo�i m� thường lưu trữ trong c�c kệ tủ k�n. Quan trọng l� c�c phụ kiện đi k�m để đảm bảo việc lưu trữ c�c m�n đồ hiệu quả. Nếu sở hữu h�ng chục đ�i gi�y, bạn kh�ng cần bổ sung th�m một kệ gi�y m� vẫn c� thể cất gọn v�o tủ quần �o k�n. Những phụ kiện đi k�m c� thể biến cả một khoang tủ quần �o th�nh một tủ để gi�y, g�p phần giải ph�ng kh�ng gian b�n ngo�i tủ quần �o, để căn ph�ng trở n�n th�ng tho�ng, gọn g�ng.
https://thegioitulocker.com/
https://twitter.com/thegioitulocker
https://myspace.com/tulockermuaodau
https://www.behance.net/thegioilocker
https://flipboard.com/@thegioitulocker
Recently Uploaded Wallpapers

muatulockerodau has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

muatulockerodau has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
muatulockerodau has commented on the profile of muatulockerodau:
Ổ kh�a ch�a từng l� sự lựa chọn h�ng đầu của người ti�u d�ng khi trang bị cho tủ kh�a c� nh�n. Tuy nhi�n, ổ kh�a ch�a mang đến những rủi ro nhất định khiến cho c�ng t�c bảo quản an to�n đồ đạc c� nh�n trở th�nh vấn đề của người sử dụng. Thương Hiệu Thế Giới Tủ Locker trực thuộc Tập đo�n Locker & Lock với hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp giải ph�p lưu trữ cho văn ph�ng, nh� m�y, doanh nghiệp,... cũng như nhiều m� h�nh kh�c nhau.https://thegioitulocker.com/#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nh�n_vi�n #tu_locker_sat #tủ_locker_gi� rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_c�_nh�n_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nh�n_vi�ntủ c� nh�n lockertủ sắt nhiều ngăntủ đựng đồ nh�n vi�nElockertủ locker
10/26/21 at 1:57pm
muatulockerodau has commented on the profile of muatulockerodau:
Tủ quần �o đa năng cho kh�ng gian gọn, tho�ngTủ quần �o t�ch hợp ngăn để gi�y, khu vực treo khăn, phụ kiện... gi�p chuẩn bị trang phục tiện lợi hơn, kh�ng gian th�m gọn g�ng, th�ng tho�ng.Kiểu tủ quần �o truyền thống thường thiết kế hai c�nh với một b�n c� m�c treo đồ, một b�n chia th�nh c�c ngăn. Tủ kh�ng l�m chỗ d�nh ri�ng cho t�i x�ch, khăn cho�ng, c� vạt... khiến người sử dụng hoặc sắp xếp c�c m�n đồ n�y trong tủ kh�ng được khoa học, hợp l�, hoặc phải tốn th�m một kh�ng gian ngo�i để lưu trữ ch�ng. Ngo�i ra, c�c tủ n�y do được l�m sẵn với số lượng lớn n�n chưa ph� hợp với diện t�ch, tổng thể thiết kế ph�ng hay chiều cao người d�ng.Khi chất lượng cuộc sống ng�y c�ng ph�t triển, người ti�u d�ng cũng c� những y�u cầu cao hơn với chiếc tủ quần �o.Đầu ti�n, thiết kế tủ ph� hợp với kh�ng gian v� h�a hợp với tổng thể thiết kế của c�c m�n đồ nội thất kh�c trong ph�ng ngủ. V� d� phong c�ch thiết kế nội thất như thế n�o th� chất liệu tủ cũng cần chắc chắn, bề mặt hạn chế trầy xước, bền đẹp với thời gian...Thứ hai, kh�ng gian lưu trữ của tủ được đa dạng h�a, nội thất tủ c� thể được c� nh�n h�a để ph�t huy tối đa c�ng năng, tiện lợi trong sử dụng.Nhiều nh� sản xuất v� thế đ� cho ra đời c�c giải ph�p tủ �o kh�ng chỉ treo quần �o, m� c� ngăn dưới để gi�y, c�c ngăn kệ b�y t�i; khay đựng đồ trang sức, đồng hồ; khay đựng đồ l�t, tất, khăn; khay treo c� vạt, thắt lưng... Tất cả những g� thuộc về trang phục đều được sắp xếp ngăn nắp sau c�nh cửa tủ. Nhờ thế, người d�ng c� thể chuẩn bị trang phục trước khi ra khỏi nh� một thuận tiện, tốn �t thời gian hơn. Đồng thời, ph�ng ngủ cũng th�ng tho�ng, gọn g�ng hơn.Phong c�ch thiết kế nội thất hiện đại hướng tới việc tối giản, c�c m�n đồ �t được trưng ra ngo�i m� thường lưu trữ trong c�c kệ tủ k�n. Quan trọng l� c�c phụ kiện đi k�m để đảm bảo việc lưu trữ c�c m�n đồ hiệu quả. Nếu sở hữu h�ng chục đ�i gi�y, bạn kh�ng cần bổ sung th�m một kệ gi�y m� vẫn c� thể cất gọn v�o tủ quần �o k�n. Những phụ kiện đi k�m c� thể biến cả một khoang tủ quần �o th�nh một tủ để gi�y, g�p phần giải ph�ng kh�ng gian b�n ngo�i tủ quần �o, để căn ph�ng trở n�n th�ng tho�ng, gọn g�ng.https://thegioitulocker.com/https://twitter.com/thegioitulockerhttps://myspace.com/tulockermuaodauhttps://www.behance.net/thegioilockerhttps://flipboard.com/@thegioitulocker
4/19/21 at 9:02am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!