Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
2,972 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

levanvinh0
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:levanvinh levanvinh
Last Login:7/2/21
Join Date:6/16/21
Profile Views:4
Personal Information
About Me:"Sự thnh cng của một ca phẫu thuật ni chung v thẩm mỹ ni ring phụ thuộc rất lớn vo trnh độ của bc sĩ. Một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thnh cng hay thất bại phụ thuộc rất lớn đến 95% vo bc sĩ thực hiện. Tuy nhin khi thị trường lm đẹp ngy cng pht triển, khch hng cng kh phn biệt được đu l cc bc sĩ c tm để “gửi gắm” nhan sắc của mnh."

Chuyn gia tạo hnh thẩm mỹ Bc sĩ L Văn Vĩnh” l một trong những tn tuổi lớn trong ngnh:

– Trn 20 năm kinh nghiệm, đ triển khai thnh cng trn hng nghn ca phẫu thuật thẩm mỹ từ lớn cho tới nhỏ.

– Chuyn gia hng đầu về phẫu thuật tạo hnh thẩm mỹ tại Tp.HCM v cũng như trong nước.
levanvinh0 is a fan of...
levanvinh0 is not a fan of any other members yet.
Fans of levanvinh0
No other members have become a fan of levanvinh0 yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
levanvinh0Posted by levanvinh0   6/16/21 at 11:15am
https://levanvinh.com/

"Sự thnh cng của một ca phẫu thuật ni chung v thẩm mỹ ni ring phụ thuộc rất lớn vo trnh độ của bc sĩ. Một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thnh cng hay thất bại phụ thuộc rất lớn đến 95% vo bc sĩ thực hiện. Tuy nhin khi thị trường lm đẹp ngy cng pht triển, khch hng cng kh phn biệt được đu l cc bc sĩ c tm để “gửi gắm” nhan sắc của mnh."
Recently Uploaded Wallpapers

levanvinh0 has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

levanvinh0 has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
levanvinh0 has commented on the profile of levanvinh0:
https://levanvinh.com/"Sự thnh cng của một ca phẫu thuật ni chung v thẩm mỹ ni ring phụ thuộc rất lớn vo trnh độ của bc sĩ. Một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thnh cng hay thất bại phụ thuộc rất lớn đến 95% vo bc sĩ thực hiện. Tuy nhin khi thị trường lm đẹp ngy cng pht triển, khch hng cng kh phn biệt được đu l cc bc sĩ c tm để “gửi gắm” nhan sắc của mnh."
6/16/21 at 11:15am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!