Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
2,972 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

langthongminh
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
All Discussion Activity by langthongminhAll Discussion Activity by langthongminh
langthongminh has commented on the profile of langthongminh:
Lng thng minh (Smart Village) hay ni rộng hơn l cộng đồng thng minh, ứng dụng cng nghệ kết nối để c nng nghiệp thng minh, du lịch truyền thống ph hợp phong cch du lịch mới (đặt tour, homestay, du lịch cộng đồng, ẩm thực, thanh ton khng tiền mặt …qua internet), mi trường được quan trắc, gim st v bo co hng ngy, sức khoẻ người dn v du khch được đảm bảo (y tế thng minh)…, v chắc chắn Lng thng minh cần một thiết chế được số ho c khả năng quản l v vận hnh cc đối tượng trong đ để đảm bảo được sự pht triển của mnh bằng cc gi trị truyền thống kết hợp với cng nghệ.
7/21/21 at 11:16am