Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
8,819 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites
khoahocieltsvietop
khoahocieltsvietop
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (1)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Khóa Học IELTS VIETOP
Last Login:8/29/23
Join Date:8/29/23
Profile Views:128
Personal Information
About Me:Được th�nh lập từ năm 2013, IELTS VIETOP h�n hạnh l� đơn vị đ�o tạo Tiếng Anh uy t�n tại Hồ Ch� Minh. Đến với Kh�a học IELTS VIETOP, mỗi học vi�n sẽ được thiết kế lộ tr�nh học ri�ng biệt căn cứ v�o kết quả b�i kiểm tra tr�nh độ đầu v�o, mục ti�u v� nhu cầu học của từng học vi�n. C�c kh�a học IELTS tại VIETOP gồm: Kh�a học IELTS Cấp tốc, Kh�a học IELTS 1 k�m 1, Kh�a học IELTS Online, Kh�a học IELTS General, Kh�a học IELTS Writing, Speaking d�nh cho c�c học vi�n c� nhu cầu t�p trung �n luyện 2 kỹ năng n�y v� cuối c�ng l� Kh�a học IELTS Youth d�nh ri�ng cho học sinh cấp 2 v� cấp 3. Với phương ch�m “Học l� phải d�ng được”, đội ngũ VIETOP lu�n ng�y c�ng ho�n thiện với mong muốn mang đến kết quả học tập tốt nhất cho học vi�n đ�, đang v� sẽ tham gia chương tr�nh học ở VIETOP.
https://www.ieltsvietop.vn/khoa-hoc-ielts/
khoahocieltsvietop is a fan of...
khoahocieltsvietop is not a fan of any other members yet.
Fans of khoahocieltsvietop
No other members have become a fan of khoahocieltsvietop yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
  khoahocieltsvietop has not received any public comments yet.
Recently Uploaded Wallpapers
Kh�a Học IELTS VIETOPDate Uploaded: 8/29/23
Resolution: 2534x768
Downloads: 1
Comments: 1
Favorited: 0
Points: 0
Recently Favorited Wallpapers

khoahocieltsvietop has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
khoahocieltsvietop uploaded a new wallpaper.
Title: Kh�a Học IELTS VIETOP
Category: > Business
Description: None
8/29/23 at 2:50am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!