Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
4,008 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

khangbaochau
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Khang Bảo Chu
Location:Thung Mơ, Thanh Thủy, Thanh Lim, H Nam
Birthday:February 25th, 1992
Last Login:7/13/21
Join Date:3/31/21
Profile Views:582
Personal Information
My Website:https://khangbaochau.vn/
About Me:C�ng ty TNHH Khang Bảo Ch�u chuy�n sản xuất v� ph�n phối c�c loại bột đ� (bột đ� đen, dolomite, bột đ� v�i), đ�t hạt nguy�n liệu (đ� hạt lơ, hạt đen, hạt trắng, đ� sản xuất gạch terrazzo, đ� m�i granito, ...) v� đ� phụ gia c�ng nghiệp. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, c�ng ty đ� kh�ng ngừng cải tiến để bắt kịp với xu hướng ph�t triển tr�n thị trường.

Khang Bảo Ch�u sở hữu nguồn nguy�n liệu dồi d�o v� quy tr�nh sản xuất đạt chuẩn quốc tế. ch�nh v� vậy, to�n bộ sản phẩm ch�ng t�i cung cấp đều đảm bảo 100% về mặt chất lượng. Qu� kh�ch h�ng c� thể ho�n to�n y�n t�m khi mua h�ng tại c�ng ty TNHH Khang Bảo Ch�u.

Th�ng tin li�n hệ:

- C�ng ty TNHH Khang Bảo Ch�u
- Hotline: 09155.01955
- Email: [email protected]
- Địa chỉ nh� m�y: Thung Mơ, Thanh Thủy, Thanh Li�m, H� Nam
- Chỉ đường: https://goo.gl/maps/obVmNAJPNsLuT8jw8
- Website: https://khangbaochau.vn/
- Twitter: https://twitter.com/khangbaochau
- Google View: https://sites.google.com/view/khangbaochau/
- Tumblr: https://khangbaochau.tumblr.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/khangbaochau9999

#khangbaochau, #dahat, #botda, #botdaden, #botdavoi, #dahatlo, #dahatden, #dahattrang
khangbaochau is a fan of...
khangbaochau is not a fan of any other members yet.
Fans of khangbaochau
No other members have become a fan of khangbaochau yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
khangbaochauPosted by khangbaochau   7/13/21 at 3:59pm
C�ng ty TNHH Khang Bảo Ch�u chuy�n sản xuất v� ph�n phối c�c loại bột đ� (bột đ� đen, dolomite, bột đ� v�i), đ�t hạt nguy�n liệu (đ� hạt lơ, hạt đen, hạt trắng, đ� sản xuất gạch terrazzo, đ� m�i granito, ...) v� đ� phụ gia c�ng nghiệp. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, c�ng ty đ� kh�ng ngừng cải tiến để bắt kịp với xu hướng ph�t triển tr�n thị trường.

Khang Bảo Ch�u sở hữu nguồn nguy�n liệu dồi d�o v� quy tr�nh sản xuất đạt chuẩn quốc tế. ch�nh v� vậy, to�n bộ sản phẩm ch�ng t�i cung cấp đều đảm bảo 100% về mặt chất lượng. Qu� kh�ch h�ng c� thể ho�n to�n y�n t�m khi mua h�ng tại c�ng ty TNHH Khang Bảo Ch�u.

Th�ng tin li�n hệ:

- C�ng ty TNHH Khang Bảo Ch�u
- Hotline: 09155.01955
- Email: [email protected]
- Địa chỉ nh� m�y: Thung Mơ, Thanh Thủy, Thanh Li�m, H� Nam
- Chỉ đường: https://goo.gl/maps/obVmNAJPNsLuT8jw8
- Website: https://khangbaochau.vn/
- Twitter: https://twitter.com/khangbaochau
- Google View: https://sites.google.com/view/khangbaochau/
- Tumblr: https://khangbaochau.tumblr.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/khangbaochau9999

Follow Us:

https://www.behance.net/khangbaochau
https://slashdot.org/~khangbaochau
https://www.pinterest.com/khangbaochau
https://www.folkd.com/user/khangbaochau
https://www.linkedin.com/in/khang-bao-chau
https://www.deviantart.com/khangbaochau
https://www.plurk.com/khangbaochau
https://trello.com/khangbaochau
https://ello.co/khangbaochau
https://www.pearltrees.com/khangbaochau
https://www.wishlistr.com/khangbaochau
https://flipboard.com/@khangbaochau
https://player.me/khangbaochau
https://pawoo.net/@khangbaochau
https://gab.com/khangbaochau
https://band.us/band/83468933
https://www.instapaper.com/p/khangbaochau

#khangbaochau, #dahat, #botda, #botdaden, #botdavoi, #dahatlo, #dahatden, #dahattrang
Recently Uploaded Wallpapers

khangbaochau has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

khangbaochau has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
khangbaochau has commented on the profile of khangbaochau:
C�ng ty TNHH Khang Bảo Ch�u chuy�n sản xuất v� ph�n phối c�c loại bột đ� (bột đ� đen, dolomite, bột đ� v�i), đ�t hạt nguy�n liệu (đ� hạt lơ, hạt đen, hạt trắng, đ� sản xuất gạch terrazzo, đ� m�i granito, ...) v� đ� phụ gia c�ng nghiệp. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, c�ng ty đ� kh�ng ngừng cải tiến để bắt kịp với xu hướng ph�t triển tr�n thị trường.Khang Bảo Ch�u sở hữu nguồn nguy�n liệu dồi d�o v� quy tr�nh sản xuất đạt chuẩn quốc tế. ch�nh v� vậy, to�n bộ sản phẩm ch�ng t�i cung cấp đều đảm bảo 100% về mặt chất lượng. Qu� kh�ch h�ng c� thể ho�n to�n y�n t�m khi mua h�ng tại c�ng ty TNHH Khang Bảo Ch�u.Th�ng tin li�n hệ:- C�ng ty TNHH Khang Bảo Ch�u- Hotline: 09155.01955- Email: [email protected] Địa chỉ nh� m�y: Thung Mơ, Thanh Thủy, Thanh Li�m, H� Nam- Chỉ đường: https://goo.gl/maps/obVmNAJPNsLuT8jw8- Website: https://khangbaochau.vn/- Twitter: https://twitter.com/khangbaochau- Google View: https://sites.google.com/view/khangbaochau/- Tumblr: https://khangbaochau.tumblr.com/- Fanpage: https://www.facebook.com/khangbaochau9999Follow Us:https://www.behance.net/khangbaochauhttps://slashdot.org/~khangbaochauhttps://www.pinterest.com/khangbaochauhttps://www.folkd.com/user/khangbaochauhttps://www.linkedin.com/in/khang-bao-chauhttps://www.deviantart.com/khangbaochauhttps://www.plurk.com/khangbaochauhttps://trello.com/khangbaochauhttps://ello.co/khangbaochauhttps://www.pearltrees.com/khangbaochauhttps://www.wishlistr.com/khangbaochauhttps://flipboard.com/@khangbaochauhttps://player.me/khangbaochauhttps://pawoo.net/@khangbaochauhttps://gab.com/khangbaochauhttps://band.us/band/83468933https://www.instapaper.com/p/khangbaochau#khangbaochau, #dahat, #botda, #botdaden, #botdavoi, #dahatlo, #dahatden, #dahattrang
7/13/21 at 3:59pm
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!