Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
8,819 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites
kemboidaloian
kemboidaloian
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (1)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Kem B�i Da Lợi An
Location:138/29/21 Y Ng�ng, T�n tiến, Th�nh phố Bu�n Ma Thuột, Đắk Lắk 630000, Việt Nam
Birthday:May 5th, 1995
Last Login:7/8/24
Join Date:7/8/24
Profile Views:22
Personal Information
About Me:Kem b�i da Lợi An l� một sản phẩm thảo dược được nhiều người ti�u d�ng tin d�ng v� hiệu quả v� độ an to�n. Sản phẩm n�y đặc biệt ph� hợp với trẻ sơ sinh v� những người c� l�n da nhạy cảm, nhờ c�c th�nh phần ho�n to�n tự nhi�n như ho�ng li�n, xuy�n t�m li�n, trầu kh�ng, nghệ, v� rễ cam thảo. Kem b�i da Lợi An được đ�nh gi� cao về khả năng điều trị c�c vấn đề về da như ch�m sữa, r�m sảy, vi�m da tiết b�, v� c�c loại nấm ngứa.

C�c mẹ c� thể sử dụng sản phẩm n�y cho b� từ 5 ng�y tuổi m� kh�ng lo ngại về t�c dụng phụ. C�ch sử dụng rất đơn giản: vệ sinh sạch sẽ v�ng da cần điều trị, thoa một lượng kem vừa đủ v� massage nhẹ nh�ng cho đến khi kem thẩm thấu ho�n to�n v�o da. N�n sử dụng 2-3 lần mỗi ng�y để đạt hiệu quả tốt nhất​.

Gi� của kem b�i da Lợi An l� khoảng 230.000 VND cho một tu�p 15 gram. Sản phẩm c� thể mua tại c�c cửa h�ng mẹ v� b� uy t�n hoặc đặt h�ng trực tuyến qua c�c trang web của ch�ng t�i

Kem b�i da Lợi An đ� được chứng nhận an to�n bởi Bộ Y tế v� được sản xuất theo ti�u chuẩn CGMP-ASEAN, đảm bảo chất lượng v� hiệu quả trong việc điều trị c�c bệnh ngo�i da​​.

Kem B�i Da Lợi An

- Địa chỉ: 138/29/21 Y Ng�ng, T�n tiến, Th�nh phố Bu�n Ma Thuột, Đắk Lắk 630000, Việt Nam
- Map: https://maps.app.goo.gl/Lux1ne7Pze9yjcVN6
- Website: https://kemboidaloian.com/
- Hướng dẫn: [email protected]
- Khiếu nại: [email protected]
- Điện thoại: 0898243212
- Fanpage: https://www.facebook.com/kemboidaloiancom/
- Youtue: https://www.youtube.com/channel/UCBhcvG9kUDz96Up8NQZniTA
- Instagram: https://www.instagram.com/kemboidaloian/
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@kemboidaloiancom
- Threads: https://www.threads.net/@kemboidaloian
- T�c giả: https://kemboidaloian.com/author/nguyengiahan/
kemboidaloian is a fan of...
kemboidaloian is not a fan of any other members yet.
Fans of kemboidaloian
No other members have become a fan of kemboidaloian yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
kemboidaloianPosted by kemboidaloian   7/8/24 at 2:48pm
Kem b�i da Lợi An l� một sản phẩm thảo dược được nhiều người ti�u d�ng tin d�ng v� hiệu quả v� độ an to�n. Sản phẩm n�y đặc biệt ph� hợp với trẻ sơ sinh v� những người c� l�n da nhạy cảm, nhờ c�c th�nh phần ho�n to�n tự nhi�n như ho�ng li�n, xuy�n t�m li�n, trầu kh�ng, nghệ, v� rễ cam thảo. Kem b�i da Lợi An được đ�nh gi� cao về khả năng điều trị c�c vấn đề về da như ch�m sữa, r�m sảy, vi�m da tiết b�, v� c�c loại nấm ngứa.

C�c mẹ c� thể sử dụng sản phẩm n�y cho b� từ 5 ng�y tuổi m� kh�ng lo ngại về t�c dụng phụ. C�ch sử dụng rất đơn giản: vệ sinh sạch sẽ v�ng da cần điều trị, thoa một lượng kem vừa đủ v� massage nhẹ nh�ng cho đến khi kem thẩm thấu ho�n to�n v�o da. N�n sử dụng 2-3 lần mỗi ng�y để đạt hiệu quả tốt nhất​.

Gi� của kem b�i da Lợi An l� khoảng 230.000 VND cho một tu�p 15 gram. Sản phẩm c� thể mua tại c�c cửa h�ng mẹ v� b� uy t�n hoặc đặt h�ng trực tuyến qua c�c trang web của ch�ng t�i

Kem b�i da Lợi An đ� được chứng nhận an to�n bởi Bộ Y tế v� được sản xuất theo ti�u chuẩn CGMP-ASEAN, đảm bảo chất lượng v� hiệu quả trong việc điều trị c�c bệnh ngo�i da​​.

Kem B�i Da Lợi An

- Địa chỉ: 138/29/21 Y Ng�ng, T�n tiến, Th�nh phố Bu�n Ma Thuột, Đắk Lắk 630000, Việt Nam
- Map: https://maps.app.goo.gl/Lux1ne7Pze9yjcVN6
- Website: https://kemboidaloian.com/
- Hướng dẫn: [email protected]
- Khiếu nại: [email protected]
- Điện thoại: 0898243212
- Fanpage: https://www.facebook.com/kemboidaloiancom/
- Youtue: https://www.youtube.com/channel/UCBhcvG9kUDz96Up8NQZniTA
- Instagram: https://www.instagram.com/kemboidaloian/
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@kemboidaloiancom
- Threads: https://www.threads.net/@kemboidaloian
- T�c giả: https://kemboidaloian.com/author/nguyengiahan/
Recently Uploaded Wallpapers
kemboidaloian
kemboidaloianDate Uploaded: 7/8/24
Resolution: 2000x1000
Downloads: 1
Comments: 0
Favorited: 0
Points: -1
Recently Favorited Wallpapers

kemboidaloian has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
kemboidaloian uploaded a new wallpaper.
Title: kemboidaloian
Category: > Cruise Ships
Description: kemboidaloian
7/8/24 at 2:55pm
kemboidaloian has commented on the profile of kemboidaloian:
Kem b�i da Lợi An l� một sản phẩm thảo dược được nhiều người ti�u d�ng tin d�ng v� hiệu quả v� độ an to�n. Sản phẩm n�y đặc biệt ph� hợp với trẻ sơ sinh v� những người c� l�n da nhạy cảm, nhờ c�c th�nh phần ho�n to�n tự nhi�n như ho�ng li�n, xuy�n t�m li�n, trầu kh�ng, nghệ, v� rễ cam thảo. Kem b�i da Lợi An được đ�nh gi� cao về khả năng điều trị c�c vấn đề về da như ch�m sữa, r�m sảy, vi�m da tiết b�, v� c�c loại nấm ngứa.C�c mẹ c� thể sử dụng sản phẩm n�y cho b� từ 5 ng�y tuổi m� kh�ng lo ngại về t�c dụng phụ. C�ch sử dụng rất đơn giản: vệ sinh sạch sẽ v�ng da cần điều trị, thoa một lượng kem vừa đủ v� massage nhẹ nh�ng cho đến khi kem thẩm thấu ho�n to�n v�o da. N�n sử dụng 2-3 lần mỗi ng�y để đạt hiệu quả tốt nhất​.Gi� của kem b�i da Lợi An l� khoảng 230.000 VND cho một tu�p 15 gram. Sản phẩm c� thể mua tại c�c cửa h�ng mẹ v� b� uy t�n hoặc đặt h�ng trực tuyến qua c�c trang web của ch�ng t�iKem b�i da Lợi An đ� được chứng nhận an to�n bởi Bộ Y tế v� được sản xuất theo ti�u chuẩn CGMP-ASEAN, đảm bảo chất lượng v� hiệu quả trong việc điều trị c�c bệnh ngo�i da​​.Kem B�i Da Lợi An- Địa chỉ: 138/29/21 Y Ng�ng, T�n tiến, Th�nh phố Bu�n Ma Thuột, Đắk Lắk 630000, Việt Nam- Map: https://maps.app.goo.gl/Lux1ne7Pze9yjcVN6- Website: https://kemboidaloian.com/- Hướng dẫn: [email protected] Khiếu nại: [email protected] Điện thoại: 0898243212- Fanpage: https://www.facebook.com/kemboidaloiancom/- Youtue: https://www.youtube.com/channel/UCBhcvG9kUDz96Up8NQZniTA- Instagram: https://www.instagram.com/kemboidaloian/- Tiktok: https://www.tiktok.com/@kemboidaloiancom- Threads: https://www.threads.net/@kemboidaloian- T�c giả: https://kemboidaloian.com/author/nguyengiahan/
7/8/24 at 2:48pm
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!