Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
8,819 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

hoclaixeototaplaicom
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Học lái xe ô tô
Last Login:5/22/24
Join Date:5/22/24
Profile Views:32
Personal Information
About Me:Học Bằng L�i Xe � T� B2 to�n quốc - Gi� Rẻ, Trọn G�i, Đậu 100%: Ch�ng t�i tự h�o l� hệ thống đ�o tạo v� s�t hạch l�i xe � t� h�ng đầu, chuy�n tổ chức đ�o tạo v� n�ng hạng GPLX � t� theo quy định của Bộ GTVT. Với phương ch�m “tận t�m v� sự an to�n của học vi�n,” ch�ng t�i cung cấp c�c kh�a học chất lượng với mức học ph� thấp nhất. Trung t�m học bằng l�i xe đầu tư mạnh v�o cơ sở vật chất v� trang thiết bị, đồng thời đổi mới quy tr�nh quản l� v� đ�o tạo. Tỷ lệ học vi�n đỗ s�t hạch lu�n tr�n 95%. Trung t�m đ�o tạo l�i xe của ch�ng t�i với cơ sở vật chất hiện đại v� đội ngũ gi�o vi�n tận t�m. Ch�c học vi�n c� một kh�a học l�i xe � t� th�nh c�ng v� hiệu quả. Hotline: 0975 840 339

#taplai.com #học_bằng_l�i #Bằng_B1 #Bằng_B2 #Hạng_C #học_bằng_l�i_To�n_Quốc #hoclaixeoto #hocbanglaixeoto #hoc-bang-lai-xe-o-to-b2-hcm
hoclaixeototaplaicom is a fan of...
hoclaixeototaplaicom is not a fan of any other members yet.
Fans of hoclaixeototaplaicom
No other members have become a fan of hoclaixeototaplaicom yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
Recently Uploaded Wallpapers

hoclaixeototaplaicom has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

hoclaixeototaplaicom has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
hoclaixeototaplaicom has commented on the profile of hoclaixeototaplaicom:
Website: https://taplai.com/hoc-bang-lai-xe-o-to-b2-hcm.html
5/22/24 at 9:42pm
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!