Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
12,203 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

hoaphatdat-379
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
All Discussion Activity by hoaphatdat-379All Discussion Activity by hoaphatdat-379
hoaphatdat-379 has commented on the profile of hoaphatdat-379:
Đ�i N�t Giới Thiệu Về C�ng Ty TNHH XD TM H�a Ph�t ĐạtĐược Th�nh Lập Từ Năm 2017 Từ Một Xưởng Gia C�ng Bạt, D� Che Được Sản Xuất V� B�n Ra Với C�ng Cụ M�y M�c Th� Sơ V� Số Lượng Nhỏ Lẻ, Ph�t Triển Dựa Tr�n Nền Tảng Tin Tưởng Của Kh�ch H�ng V� Đội Ngũ C�ng Nh�n Vi�n Nhiệt Huyết, Đến Đầu Năm 2020 C�ng Ty Ch�ng T�i Đ� Trở Th�nh Một Địa Chỉ Rất Lớn Mạnh Về Trang Thiết Bị M�y M�c Hiện Đại Theo D�y Chuyền, Đội Ngũ C�ng Nh�n C� Tay Nghề Kỹ Thuật Cao Để Sản Xuất Ki�m Ph�n Phối Đa Dạng C�c Sản Phẩm Đi To�n Quốc V� Xuất Khẩu C�c Nước L�n Cận C�c D�ng Sản Phẩm Nổi Bật Như: Bạt Che Nng C�c Loại, D� Che Nắng C�c Loại, M�i Hi�n Di Động, M�i Xếp Bạt K�o, Bạt Hdpe L�t Ao, Bạt Nhựa Xanh Cam, Bạt Che C�ng Tr�nh, Bạt Lưới Che Nắng, M�ng Phủ N�ng Nghiệp, Nh� Bạt Lắp Gh�p, Nh� Lều Di Động, M�i T�n, Nh� Th�p Kết Cấu, Nh� Xưởng, M�i Poly Lấy S�ng….Vv V� Rất Nhiều C�c Sản Phẩm Tốt Kh�c.Website: https://hoaphatdat.net.vn/• Th�ng Tin Li�n Hệ:• C�ng Ty TNHH XD TM H�a Ph�t Đạt• Mst: 3702586609• Địa Chỉ: Miền Nam• Hotline: 0963.379.379• Số 95, An B�nh Dĩ An B�nh Dương• 26 Đường Hồ Văn Tư Quận Thủ Đức, Tphcm• 938 Đường Đồng Khởi Bi�n H�a Đồng Nai• 379 V� Văn Kiệt Ninh Kiều Cần Thơ• Địa Chỉ: Miền Trung• Hotline: 0978.322.622• Số 10 Đường 26/3 Đại N�i, Tp H� Tĩnh• Địa Chỉ: Miền Bắc• Hotline: 0942.922.622• Đối Diện Bến Xe Y�n Nghĩa, Chương Mỹ H� Nội• Email: [email protected]
1/7/22 at 3:38am