Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
8,819 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

congtytrananh
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:C�ng ty Trần Anh
Location:Số 07 Nguyễn Ph�c Chu, phường 15 T�n B�nh TP HCM
Occupation:Nh�n vi�n kinh doanh tại C�ng ty Trần Anh
Birthday:October 20th, 1991
Education:Tiến sĩ
Last Login:6/26/20
Join Date:12/17/19
Profile Views:964
Personal Information
My Website:https://congtytrananh.vn/
About Me:C�ng ty Trần Anh - Chủ đầu tư v� ph�t triển c�c dự �n bất động sản. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tr�n thị trường, C�ng ty Trần Anh đ� khẳng định được thương hiệu bằng h�ng loạt c�c dự �n th�nh c�ng như: Ph�c An City, Trần Anh Riverside, Long Ph� Villa, Lavilla Green City, Bella Villa, Bella Vista, Solar City, Ph�c An Garden,...
Thương hiệu vững mạnh ở c�c khu vực như Long An, B�nh Dương, Trần Anh Group l� một tập đo�n bao gồm 8 c�ng ty th�nh vi�n v� 5 s�n giao dịch bất động sản tại th�nh phố Hồ Ch� Minh.
C�ng ty Trần Anh chuy�n đầu tư v� ph�t triển c�c sản phẩm: Biệt thự, nh� phố, đất nền, căn hộ,... với mức gi� rẻ đến c�c sản phẩm cao cấp.
Li�n hệ c�ng ty Trần Anh:
- Hotline: 0888 27 07 97
- Địa chỉ: Số 07 Nguyễn Ph�c Chu, phường 15 T�n B�nh, TP HCM
- Website: C�ng ty Trần Anh
Interests:Đầu tư, ph�t triển v� kinh doanh bất động sản
Favorite Music:Bolero
Favorite Books:Kinh doanh
Favorite Movies:Hậu cung Như � Truyện
Favorite TV Shows:Hậu cung Như � Truyện
Favorite Quotes:Muốn đi nhanh h�y đi một m�nh, muốn đi xa h�y đi c�ng nhau.
congtytrananh is a fan of...
congtytrananh is not a fan of any other members yet.
Fans of congtytrananh
No other members have become a fan of congtytrananh yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
  congtytrananh has not received any public comments yet.
Recently Uploaded Wallpapers

congtytrananh has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

congtytrananh has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity

No recent activity found for congtytrananh.

Recently Spotted Members

No members found. Be the first!