Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
9,296 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites
chongthamazclear
chongthamazclear
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:azclear chongtham
Location:hồ ch� minh
Occupation:kinh doanh
Birthday:March 20th, 1990
Education:đại học
Last Login:5/10/22
Join Date:2/12/22
Profile Views:46
Personal Information
About Me:C�ng ty TNHH AZ Clear l� một trong những nh� thầu ti�n phong trong lĩnh vực chống thấm v� khắc phục kết cấu bị thấm. Với đội ngũ tập thể gắn kết gồm kỹ sư kết cấu, kỹ thuật vi�n v� c�ng nh�n thi c�ng chống thấm l�nh nghề, với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện chống thấm cho nhiều loại h�nh dự �n x�y dựng từ d�n dụng cơ bản đến cấu kiện c�ng nghiệp, v� c�ng tr�nh đường bộ tr�n nhiều v�ng miền cả nước. Với định hướng ph�t triển bền vững lấy chất lượng v� yếu tố thẫm mỹ c�ng tr�nh tạo niềm tin. Chống thấm AZ Clear dần khẳng định l� một trong những đơn vị c� vị thế đi đầu trong ng�nh chống thấm, c�ng gi� trị cốt l�i về chất chất lượng, niềm tin, gi� th�nh tạo niềm tin vững mạnh cho mọi gia đ�nh, nh� thầu c�ng tr�nh, chủ đầu tư. C�ng ch�ng t�i x�y đắp nền tảng vững chắc cho từng ng�i nh� Việt, t� điểm cho đất nước những c�ng tr�nh sống m�i với thời gian.
Interests:kinh doanh
Favorite Music: [URL="https://chongthamnhacua.com/"]cng ty chống thấm [/URL]
Favorite Books: [URL="https://chongthamnhacua.com/chong-tham-nha-ve-sinh"]chống thấm nh vệ sinh [/URL]
Favorite Movies: chống thấm tầng hầm
Favorite TV Shows:https://chongthamnhacua.com/
chongthamazclear is a fan of...
chongthamazclear is not a fan of any other members yet.
Fans of chongthamazclear
No other members have become a fan of chongthamazclear yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
chongthamazclearPosted by chongthamazclear   2/12/22 at 2:32am
Recently Uploaded Wallpapers

chongthamazclear has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

chongthamazclear has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
chongthamazclear commented on the Commercial wallpaper Flying into sunset.
nice
2/12/22 at 2:38am
chongthamazclear has commented on the profile of chongthamazclear:
Cng ty TNHH AZ Clear l một trong những nh thầu tin phong trong lĩnh vực chống thấm cng ty chống thấm chống thấm tầng hầm chống thấm nh vệ sinh dịch vụ chống thấm chống thấm sn thượng chống thấm tường chống thấm dột
2/12/22 at 2:32am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!