Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
4,577 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

cheatinginvideogames
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:cheating invideogames
Last Login:8/25/21
Join Date:8/25/21
Profile Views:989
Personal Information
cheatinginvideogames has not filled out any personal information.
cheatinginvideogames is a fan of...
cheatinginvideogames is not a fan of any other members yet.
Fans of cheatinginvideogames
No other members have become a fan of cheatinginvideogames yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
cheatinginvideogamesPosted by cheatinginvideogames   8/25/21 at 9:01am
ที่ผู้ชายโปรดปราน ซึ่งนอกจากท่าเดิมแล้

เรายังสามารถพลิกแพล
งท่าพวกนี้ให้ฟินขึ้น
ได้ด้วยท่า Reverse cowgirl

ให้ฝ่ายหญิงขึ้น On top แล้วหันหน้าไปทางขาขอ
งเรา
และอย่าลืมให้เธอ
วางเท้าให้ชิดกับขาขอ
งเราให้มากที่สุด เพื่อความฟิต จัดแบบเต็มเหนี่ยวไปเ
ลย

ท่า web sex ยั่ว ๆ บด ๆ “The Sit and Straddle”
ทั้งท่านอน ท่ายืน ก็ทำไปหมดแล้ว
มาถึงท่
าร่วมรักแบบนั่งกันบ้
าง เราจะได้นั่งยืดขา


พร้
อมน้องชายที่ผงาดขึ้น
ตั้งรับให้ฝ่ายหญิงเป
็นผู้นำทัพอยู่ด้านบน

พอเข้าไปเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันแล้วก็จัด
ท่าให้เข้าจังหวะแล้ว
ให้เธอแอ่นบั้นท้ายไป
ด้านหลังนิดนึง


เพื่อใ
ห้หน้าท้องของเราได้โ
ดนกันแบบสยิวกิ้ว

“The Basket” ท่า web sex ชวนบินถึงฟินแลนด์
ท่า
ร่วมรักนี้ฝ่ายหญิงอา
จจะต้องเสียแรงหน่อย


ต่มันส์และคุ้มแน่นอน เพราะเป็นท่า web sex ที่ช่วยซัปพอร์ต

พาให้
เธอไปถึงจุดหมายที่ต้
องการได้อย่างถึงใจ

ปร
ะก��บความร่วมมือจากเ
ราที่ต้องใช้เทคนิคกา
รเล้าโลมที่

ได้ฝึกวิช
ามาแล้วให้เป็นประโยช
น์ด้วยการจุมพิตทั้งห
น้า

คอ รวมไปถึงหน้าอกของเธอ ส่วนเรื่องคุมจังหวะ
ควงสว่าน ปล่อยให้เธอดำเนินการ
ไปเลยครับ เอาให้เต็มที่
cheatinginvideogamesPosted by cheatinginvideogames   8/25/21 at 9:01am
เพียงแค่ปรับเปลี่ยนน
ิดหน่อยก็เป็นทางลัดช
่วยพุ่งเป้าให้ถึงดิน
แดนฟินแลนด์แบบขึ้นทา
งด่วนแล้ว

โดยให้ทั้งคู่ตั้งท่า Doggy แต่เปลี่ยนเป็นการนอน
ราบแทน

อาจจะกระซิบบอก
ฝ่ายแฟนสาวหน่อยก็ได้
ว่า

แอ่นสะโพกขึ้นหน่อย ก็จะช่วยเพิ่มความฟิน
ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

Crouching Dragon/Standing Tiger
ท่า web sex หมอบซ่อนรัก
ขยับจากท่า web sex แบบ Doggy
มาที่ปลายเตียง เพิ่มความเสียว
ว่าจะต
กเตียงหรือเปล่า

ให้เราทั้งคู่ โดยเฉพาะฝ่ายชายที่จะ
ได้คำรามอย่างเต็มที่

หันบั้นท้ายไว้ที่ปลา
ยเตียงให้ช่วงเข่าอยู
่ขอบเตียงพอดี
แล้วเรา
ก็ทำการแทรกเข้าไปอยู
่ตรงกลางระหว่างขาของ
เธอ

ในท่ายืน แนะนำให้เธอเอาหัวเข่
าชิดกันให้ได้มากที่ส
ุด รับรองเลยครับว่า สุด!

รับรองเลยครับว่า สุด!
ท่า web sex “The Hound” ทำไมไม่หันมาคุยกันดี ๆ
เหมือนจะเป็นท่า web sex ที่เบสิกนะครับ
แต่บอกเลยว่า ฟินมาก
โดยเฉพาะฝ่ายชา
ยที่ไม่ว่าจะสัมผัสหน
้าอก

Doggy ให้เธอชันศอกไว้ แล้วเราก็
อาจสลับกับก
ารจับหน้าท้องที่เป็น
อวัยวะส่วนหนึ่งที่ช่
วยกระตุ้นให้เสียวได้
เช่นกัน

“Reverse cowgirl” ท่า web sex ให้เธอคุมเกม
Woman on Top หนึ่งในท่า web sex
cheatinginvideogamesPosted by cheatinginvideogames   8/25/21 at 9:00am
พิชิตจุดหมายกันครับ
ท่า web sex แนบชิด “Coital Alignment Technique (CAT)
เป็นท่าร่วมรักที่ต
อยอดมาจากท่า The missionary

โดยอิงจากท่าเดิม เพียงแต่ให้เรายันตัว
ไปด้านหน้า

แนบไปกับหน้าอก แล้วควบคุมขาทั้งสองข
้างของเธอ

ให้อยู่ในโอวาส ท่านี้จะช่วยกระตุ้นบ
ริเวณคลิตอริสมา

กขึ้น เคลื่อนไหวด้วยการขยั
บขึ้น-ลง

หรือขย่มเบา ๆ แทนการเข้า-ออก แบบท่า The missionary
“The Nirvana” ท่า web sex รวบรัด
อัปเลเวลต่อจากท่า web sex
ข้อแรกเลยครับ
ด้วยกา
รให้เธอจับเสาเตียงเพ
ื่อช่วยยันสิ่งที่กำล
ังจะได้รับ

ส่วนเราก็ส
อดใส่ระหว่างขาของเธอ
เหมือนเดิม

ย้ำอีกครั้
งว่าไม่ต้องอ้าขา

หากใ
ครอยากลองท่าร่วมรักน
ี้แต่เตียง

ไม่มีเสาจะลอง adapt
เป็นการใช้ผ้าผูกข้
มือ

หรือจับอย่างอื่น
ี่เหนือศีรษะขึ้นไปก
ได้ครับ

แค่เป็นอะไรท
่ต้องยกแขนขึ้นก็ช่ว
ให้ฟินแล้ว

ท่า web sex แนว Vertical “The Visitor”
ท่าร่วมรักท่านี
ก็เหมือนเป็น The missionary

ในแนวตั้งนี่แหละครับ
แต่อัปสเต็ปความย
กขึ้นมาอีกนิดนึงตรง
ี่

หากคุณทั้งคู่มีส่
นสูงพอ ๆ กัน

อาจจะหาจุดตรงกลาง
ที่สะดวกได้ยาก

และที่
ยากสุดก็คือทำยังไงให

น้องชายยังคงสอดใส่อ
ยู่ในขณะที่เธอกำลังป
ระกอบกิจกรรมเข้าจังห
วะ

โดยแรกเริ่มให้ยืนห
ันหน้าเข้าหากัน

ยกขาข
องเธอขึ้นแล้วพาน้องช
ายเข้าไปหาน้องสาวแบบ
นุ่มนวล
หลังจากนั้นค่อย ๆ เอาขาลง ทีนี้ก็เริ่มประกอบกิ
จกรรมอย่างเข้ากันดีไ
ด้เลย

ท่า web sex รับฟิน “The Down but Not Out”
ท่า web sex ตระกูล Doggy
Recently Uploaded Wallpapers

cheatinginvideogames has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

cheatinginvideogames has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
cheatinginvideogames has commented on the profile of cheatinginvideogames:
ที่ผู้ชายโปรดปราน ซึ่งนอกจากท่าเดิมแล้วเรายังสามารถพลิกแพลงท่าพวกนี้ให้ฟินขึ้นได้ด้วยท่า Reverse cowgirlให้ฝ่ายหญิงขึ้น On top แล้วหันหน้าไปทางขาของเราและอย่าลืมให้เธอวางเท้าให้ชิดกับขาของเราให้มากที่สุด เพื่อความฟิต จัดแบบเต็มเหนี่ยวไปเลยท่า web sex ยั่ว ๆ บด ๆ “The Sit and Straddle”ทั้งท่านอน ท่ายืน ก็ทำไปหมดแล้วมาถึงท่าร่วมรักแบบนั่งกันบ้าง เราจะได้นั่งยืดขาพร้อมน้องชายที่ผงาดขึ้นตั้งรับให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้นำทัพอยู่ด้านบนพอเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จัดท่าให้เข้าจังหวะแล้วให้เธอแอ่นบั้นท้ายไปด้านหลังนิดนึงเพื่อให้หน้าท้องของเราได้โดนกันแบบสยิวกิ้ว“The Basket” ท่า web sex ชวนบินถึงฟินแลนด์ท่าร่วมรักนี้ฝ่ายหญิงอาจจะต้องเสียแรงหน่อยแต่มันส์และคุ้มแน่นอน เพราะเป็นท่า web sex ที่ช่วยซัปพอร์ตพาให้เธอไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างถึงใจประก��บความร่วมมือจากเราที่ต้องใช้เทคนิคการเล้าโลมที่ได้ฝึกวิชามาแล้วให้เป็นประโยชน์ด้วยการจุมพิตทั้งหน้าคอ รวมไปถึงหน้าอกของเธอ ส่วนเรื่องคุมจังหวะควงสว่าน ปล่อยให้เธอดำเนินการไปเลยครับ เอาให้เต็มที่
8/25/21 at 9:01am
cheatinginvideogames has commented on the profile of cheatinginvideogames:
เพียงแค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็เป็นทางลัดช่วยพุ่งเป้าให้ถึงดินแดนฟินแลนด์แบบขึ้นทางด่วนแล้วโดยให้ทั้งคู่ตั้งท่า Doggy แต่เปลี่ยนเป็นการนอนราบแทนอาจจะกระซิบบอกฝ่ายแฟนสาวหน่อยก็ได้ว่าแอ่นสะโพกขึ้นหน่อย ก็จะช่วยเพิ่มความฟินได้ไม่น้อยเลยทีเดียวCrouching Dragon/Standing Tigerท่า web sex หมอบซ่อนรักขยับจากท่า web sex แบบ Doggyมาที่ปลายเตียง เพิ่มความเสียวว่าจะตกเตียงหรือเปล่าให้เราทั้งคู่ โดยเฉพาะฝ่ายชายที่จะได้คำรามอย่างเต็มที่หันบั้นท้ายไว้ที่ปลายเตียงให้ช่วงเข่าอยู่ขอบเตียงพอดีแล้วเราก็ทำการแทรกเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างขาของเธอในท่ายืน แนะนำให้เธอเอาหัวเข่าชิดกันให้ได้มากที่สุด รับรองเลยครับว่า สุด!รับรองเลยครับว่า สุด!ท่า web sex “The Hound” ทำไมไม่หันมาคุยกันดี ๆเหมือนจะเป็นท่า web sex ที่เบสิกนะครับแต่บอกเลยว่า ฟินมากโดยเฉพาะฝ่ายชายที่ไม่ว่าจะสัมผัสหน้าอกDoggy ให้เธอชันศอกไว้ แล้วเราก็อาจสลับกับการจับหน้าท้องที่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เสียวได้เช่นกัน“Reverse cowgirl” ท่า web sex ให้เธอคุมเกมWoman on Top หนึ่งในท่า web sex
8/25/21 at 9:01am
cheatinginvideogames has commented on the profile of cheatinginvideogames:
พิชิตจุดหมายกันครับท่า web sex แนบชิด “Coital Alignment Technique (CAT)เป็นท่าร่วมรักที่ต่อยอดมาจากท่า The missionaryโดยอิงจากท่าเดิม เพียงแต่ให้เรายันตัวไปด้านหน้าแนบไปกับหน้าอก แล้วควบคุมขาทั้งสองข้างของเธอให้อยู่ในโอวาส ท่านี้จะช่วยกระตุ้นบริเวณคลิตอริสมากขึ้น เคลื่อนไหวด้วยการขยับขึ้น-ลงหรือขย่มเบา ๆ แทนการเข้า-ออก แบบท่า The missionary“The Nirvana” ท่า web sex รวบรัดอัปเลเวลต่อจากท่า web sexข้อแรกเลยครับด้วยการให้เธอจับเสาเตียงเพื่อช่วยยันสิ่งที่กำลังจะได้รับส่วนเราก็สอดใส่ระหว่างขาของเธอเหมือนเดิมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องอ้าขาหากใครอยากลองท่าร่วมรักนี้แต่เตียงไม่มีเสาจะลอง adaptเป็นการใช้ผ้าผูกข้อมือหรือจับอย่างอื่นที่เหนือศีรษะขึ้นไปก็ได้ครับแค่เป็นอะไรที่ต้องยกแขนขึ้นก็ช่วยให้ฟินแล้วท่า web sex แนว Vertical “The Visitor”ท่าร่วมรักท่านี้ก็เหมือนเป็น The missionaryในแนวตั้งนี่แหละครับแต่อัปสเต็ปความยากขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่หากคุณทั้งคู่มีส่วนสูงพอ ๆ กันอาจจะหาจุดตรงกลางที่สะดวกได้ยากและที่ยากสุดก็คือทำยังไงให้น้องชายยังคงสอดใส่อยู่ในขณะที่เธอกำลังประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะโดยแรกเริ่มให้ยืนหันหน้าเข้าหากันยกขาของเธอขึ้นแล้วพาน้องชายเข้าไปหาน้องสาวแบบนุ่มนวลหลังจากนั้นค่อย ๆ เอาขาลง ทีนี้ก็เริ่มประกอบกิจกรรมอย่างเข้ากันดีได้เลยท่า web sex รับฟิน “The Down but Not Out”ท่า web sex ตระกูล Doggy
8/25/21 at 9:00am
cheatinginvideogames has commented on the profile of cheatinginvideogames:
ส่งคนรักให้ถึงฝั่งฝัน ด้วย 9 ท่า web sex ฟินใจจนตัวลอยถึงเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์เปลี่ยนท่า web sexเพื่อเพิ่มสกิลให้กิจกรรมกระชับรักแนบแน่นมากกว่าเดิมหลังจากที่เราเคยฝึกวิชา 101ในคลาสที่ผ่านมาอย่างวิธีเล้าโลมผู้หญิง สัมผัสอย่างไรให้พิชิตใจเธอสำเร็จกันไปแล้ว ในด้านของท่าร่วมรักนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้สาว ๆเสร็จกิจได้ง่ายขึ้น และผมก็เชื่อว่าผู้ชายช่วยเร่งเครื่องพาสาวคู่ใจไปพิชิตจุดหมายกันครับกันทั้งนั้น เพราะแบบนี้เราเลยจะมาบอก 9 ท่า web sex
8/25/21 at 8:59am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!