Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
9,296 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites
ccrdvietnam
ccrdvietnam
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Trung tm Nghin cứu Pht triển Y tế C�
Location:L 18H2, KĐT Yn Ha, Ng 6, Phố Trần Kim Xuyến, Phường Yn Ha, Quận Cầu Giấy, H Nội, Việt Nam
Birthday:May 18th, 1999
Last Login:12/6/22
Join Date:10/11/22
Profile Views:66
Personal Information
About Me:Được thnh lập từ năm 2002, Trung tm Nghin cứu Pht triển Y tế Cộng đồng (CCRD) l một tổ chức tư nhn, phi lợi nhuận với mục tiu nghin cứu v truyền thng về sức khỏe đến cộng đồng.

"Thng tin lin hệ:
- Điện thoại: 024 37832742
- Địa chỉ: L 18H2, KĐT Yn Ha, Ng 6, Phố Trần Kim Xuyến, Phường Yn Ha, Quận Cầu Giấy, H Nội, Việt Nam

ccrdvietnam is a fan of...
ccrdvietnam is not a fan of any other members yet.
Fans of ccrdvietnam
No other members have become a fan of ccrdvietnam yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
ccrdvietnamPosted by ccrdvietnam   10/11/22 at 9:59am
Thng tin lin hệ:
- Điện thoại: 024 37832742
- Website: https://ccrd.org.vn/
- Giới thiệu: https://ccrd.org.vn/gioi-thieu/
- Lin hệ: https://ccrd.org.vn/lien-he/
- Địa chỉ: L 18H2, KĐT Yn Ha, Ng 6, Phố Trần Kim Xuyến, Phường Yn Ha, Quận Cầu Giấy, H Nội, Việt Nam
Recently Uploaded Wallpapers

ccrdvietnam has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

ccrdvietnam has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
ccrdvietnam has commented on the profile of ccrdvietnam:
Thng tin lin hệ:- Điện thoại: 024 37832742 - Website: https://ccrd.org.vn/ - Giới thiệu: https://ccrd.org.vn/gioi-thieu/ - Lin hệ: https://ccrd.org.vn/lien-he/ - Địa chỉ: L 18H2, KĐT Yn Ha, Ng 6, Phố Trần Kim Xuyến, Phường Yn Ha, Quận Cầu Giấy, H Nội, Việt Nam
10/11/22 at 9:59am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!