Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
3,109 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

vutien23415
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:vu tien
Last Login:7/11/20
Join Date:7/8/20
Profile Views:9
Personal Information
My Website:http://cirandas.net/100diemcom/blog/an-ten-chu-de-trong-website-wordpress
About Me:Bước 2: Ci đặt Plugin
Khi bạn đ thiết lập lưu trữ, cch dễ nhất để di chuyển Drupal sang WordPress thực sự l sử dụng plugin. C những dịch vụ ngoi kia, nhưng plugin FG Drupal to WordPress thực sự rất hay v phin bản miễn ph lm mọi thứ bạn cần cho một ci đặt Drupal đơn giản. Tuy nhin, bạn c thể cần một bản nng cấp cao cấp nếu bạn đang điều hnh một doanh nghiệp quy m lớn c số lượng ty chỉnh Drupal khổng lồ. Điều đ ni rằng, ti sẽ giả định rằng bạn đ c một nh cung cấp dịch vụ lưu trữ v bạn đ ci đặt Drupal m bạn muốn di chuyển. Chỉ cần đảm bảo trước khi bạn bắt đầu qu trnh my chủ của bạn hỗ trợ ci đặt WordPress. Hầu hết lm. Trở ngại chnh của bạn ở đy sẽ l nếu bạn đang ở trn một my chủ Drupal được quản l, nhưng những thứ đ t phổ biến hơn nhiều so với cc my chủ WP được quản l (như Flywheel v WPEngine).

Nếu bạn cần một my chủ mới, hy xem qua cc dịch vụ hng đầu của chng ti . C một số người tốt ở ngoi đ, lm bi tập về nh của bạn, v bạn sẽ ổn thi.
vutien23415 is a fan of...
vutien23415 is not a fan of any other members yet.
Fans of vutien23415
No other members have become a fan of vutien23415 yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
  vutien23415 has not received any public comments yet.
Recently Uploaded Wallpapers

vutien23415 has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

vutien23415 has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity

No recent activity found for vutien23415.

Recently Spotted Members

No members found. Be the first!