Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
5,924 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

khucongnghiephaiphong
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Khu cng nghiệp hải phng
Location:768B Ngo Gia Tu street, Thanh To ward, Hai An district, Hai Phong city, in the Nothern Vietnam 1000, VN
Occupation:Nam Dinh Vu Industrial Park
Birthday:November 16th, 1987
Last Login:5/31/22
Join Date:5/31/22
Profile Views:4
Personal Information
About Me:"Chọn được nh Khu cng nghiệp hải phng ph hợp sẽ lm tăng hiệu quả sản xuất, cắt giảm chi ph v giảm rủi ro trong phn phối hng ha. Đặc biệt với cc nh đầu tư tập trung vo khu vực Đng Bắc Bộ đắc địa khng thể bỏ qua những lợi ch ny:

Nam Đnh Vũ l khu cng nghiệp duy nhất tại Việt Nam sở hữu 4 phn khu chức năng tổng hợp đa dịch vụ.
Sản phẩm đất cng nghiệp đạt tiu chuẩn chất lượng, tọa lạc tại vị tr vng của khu vực kinh tế.
Lun đặt tiu ch an ton lao động, PCCC, bảo vệ mi trường ln hng đầu.
Chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp bằng cc dịch vụ hữu ch với chi ph cạnh tranh."
khucongnghiephaiphong is a fan of...
khucongnghiephaiphong is not a fan of any other members yet.
Fans of khucongnghiephaiphong
No other members have become a fan of khucongnghiephaiphong yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
Recently Uploaded Wallpapers

khucongnghiephaiphong has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

khucongnghiephaiphong has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
khucongnghiephaiphong has commented on the profile of khucongnghiephaiphong:
https://namdinhvu.com/khu-cong-nghiep-o-hai-phong/
5/31/22 at 5:23pm
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!