Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
3,109 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

hoctiengduc
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Học Tiếng Đức
Last Login:7/10/20
Join Date:7/10/20
Profile Views:7
Personal Information
My Website:https://iecs.vn/hoc-tieng-duc/
About Me:IECS l trung tm dạy học tiếng Đức số 1 Việt Nam. Chng ti cung cấp kha học tiếng Đức từ cơ bản tới nng cao. Đồng thời hướng dẫn cch học tiếng Đức hiệu quả cho học vin
hoctiengduc is a fan of...
hoctiengduc is not a fan of any other members yet.
Fans of hoctiengduc
No other members have become a fan of hoctiengduc yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
hoctiengducPosted by hoctiengduc   7/10/20 at 4:37am
Sau khi học tiếng Đức hoặc l tự học tiếng Đức từ lc học tiếng Đức cơ bản như bảng chữ ci tiếng Đức cho đến khi hon thnh B1. Chắc hẳn cc bạn vẫn chưa biết cấu trc đề thi gồm những phần no, cụ thể thi như thế no th cc bạn c thế đến bn trung tm mnh để luyện thi B1.

Trường hợp cc bạn đ nắm vững kiến thức th c thể gh bn mnh để luyện nghe B1.
Recently Uploaded Wallpapers

hoctiengduc has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

hoctiengduc has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
hoctiengduc has commented on the profile of hoctiengduc:
Sau khi học tiếng Đức hoặc l tự học tiếng Đức từ lc học tiếng Đức cơ bản như bảng chữ ci tiếng Đức cho đến khi hon thnh B1. Chắc hẳn cc bạn vẫn chưa biết cấu trc đề thi gồm những phần no, cụ thể thi như thế no th cc bạn c thế đến bn trung tm mnh để luyện thi B1.Trường hợp cc bạn đ nắm vững kiến thức th c thể gh bn mnh để luyện nghe B1.
7/10/20 at 4:37am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!