Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
9,296 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

hocagroup
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:hoca group
Last Login:1/17/22
Join Date:1/15/22
Profile Views:374
Personal Information
About Me:Hocagroup l nh phn phối, nhập khẩu my pha c ph, my xay c ph từ nhiều thương hiệu như Casadio, Faema, Nuova Simonelli, Casadio, Breville, Gemiali, Carimali, Lacimballi, DeLonghi, Mellita, Jura...Với đội ngũ nhn sự giu kinh nghiệm sẽ tư vấn được cho bạn một chiếc my pha c ph tốt nhất ph hợp với mọi nhu cầu v ngn sch của khch hng. Tại HocaGroup cũng cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ km theo như cho thu my pha c ph, ti trợ my pha cafe cho qun, bảo dưỡng, sữa chữa nhiều thương hiệu khc nhau. Bn cạnh đ HocaGroup cn hợp tc với nhiều thợ rang c ph c kinh nghiệm trn 10 năm tại Cascafe sẽ đảm bảo được nguồn nguyn liệu c ph rang mộc pha my chất lượng cao v ổn định cho qu khch hng sỉ v lẻ.
hocagroup is a fan of...
hocagroup is not a fan of any other members yet.
Fans of hocagroup
No other members have become a fan of hocagroup yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
hocagroupPosted by hocagroup   1/15/22 at 3:55pm
Hocagroup l nh phn phối, nhập khẩu my pha c ph, my xay c ph từ nhiều thương hiệu như Casadio, Faema, Nuova Simonelli, Casadio, Breville, Gemiali, Carimali, Lacimballi, DeLonghi, Mellita, Jura...Với đội ngũ nhn sự giu kinh nghiệm sẽ tư vấn được cho bạn một chiếc my pha c ph tốt nhất ph hợp với mọi nhu cầu v ngn sch của khch hng. Tại HocaGroup cũng cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ km theo như cho thu my pha c ph, ti trợ my pha cafe cho qun, bảo dưỡng, sữa chữa nhiều thương hiệu khc nhau. Bn cạnh đ HocaGroup cn hợp tc với nhiều thợ rang c ph c kinh nghiệm trn 10 năm tại Cascafe sẽ đảm bảo được nguồn nguyn liệu c ph rang mộc pha my chất lượng cao v ổn định cho qu khch hng sỉ v lẻ. https://hocagroup.com/danh-muc-san-pham/may-pha-cafe/
Recently Uploaded Wallpapers

hocagroup has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

hocagroup has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
hocagroup has commented on the profile of hocagroup:
Hocagroup l nh phn phối, nhập khẩu my pha c ph, my xay c ph từ nhiều thương hiệu như Casadio, Faema, Nuova Simonelli, Casadio, Breville, Gemiali, Carimali, Lacimballi, DeLonghi, Mellita, Jura...Với đội ngũ nhn sự giu kinh nghiệm sẽ tư vấn được cho bạn một chiếc my pha c ph tốt nhất ph hợp với mọi nhu cầu v ngn sch của khch hng. Tại HocaGroup cũng cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ km theo như cho thu my pha c ph, ti trợ my pha cafe cho qun, bảo dưỡng, sữa chữa nhiều thương hiệu khc nhau. Bn cạnh đ HocaGroup cn hợp tc với nhiều thợ rang c ph c kinh nghiệm trn 10 năm tại Cascafe sẽ đảm bảo được nguồn nguyn liệu c ph rang mộc pha my chất lượng cao v ổn định cho qu khch hng sỉ v lẻ. https://hocagroup.com/danh-muc-san-pham/may-pha-cafe/
1/15/22 at 3:55pm
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!